Δομή και λειτουργία - Κόρνο - Φίλιππος Δάγκας

Κόρνο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κόρνο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Κόρνο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη
  1. Eπιστόμιο με λεπτό σωλήνα
  2. Ολκός ρύθμισης
  3. Ώθηση
  4. Μετάλλινος κρίκος
  5. Στέλεχος
  6. Βίδα
  7. Καμπάνα
  8. Μηχανισμός βαλβίδων
  9. Ολκοί βαλβίδων

. Ή μορφή του είναι σπειροειδή. Έχει διάμετρο περί τα 32,5 εκατοστά. Στο επάνω μέρος του είναι λεπτός και κυλινδρικός. Συμπεριλαμβα­νομένη την επέκταση τού σωλήνα για τον μηχανισμό των βαλβίδων. Το επιστόμιο έχει τη μορφή ενός επιμήκους και στενού χωνιού. Ακριβώς πίσω τού συνεχίζει μία λεπτή και κυλινδρική σωλήνα. Μετα τής καμπάνας αρχίζει να γίνεται όλο και πιο κωνική.

Οι 3 βαλβίβες, για την παραγωγή χαμηλών φθόγγων χειρίζονται από τον παίκτη. Χρησιμοποιεί το 2ο, το 3ο και το 4ο δάκτυλο τού αριστερού χεριού του. Το δεξί χέρι είναι κατα τη διάρκεια τής εκτέλεσης μέσα στην καμπάνα. Με το ανύψωμα ή τη ληψη του καρπού τού εκτελεστή ρυθμίζεται ό τού οργάνου. Ταυτόχρονα, αυτή ή λειτουργία τού δεξιού χεριού του είναι ιδιαίτερης σημασίας. Σπουδαίος ό ρόλος τής στην ανάπτυξη τού χαρακτηριστικού ήχου τού Κόρνου.

Ό κυρίως ολκός με τους ολκούς ρύθμισης επιτρέπουν κάποιες διορθώσεις. Όπως την διόρθωση τού συνο­λικού ήχου τού οργάνου. Σημειώστε επίσης ότι υπάρχουν διάφορες εκδόσεις τού Κόρνου. Έχουμε το Κόρνο σε Φα, σε Σι♭ και λιγότερο συνηθισμένο σε Μι♭. Εάν τώρα με 2 σω­λήνες, ονομάζεται Γαλλικό Κόρνο σε Φα / Σι♭. Κανονικά, είναι αυτό το όργανο ένα Κόρνο σε Φα και σε Σι♭. Επίσης υπάρχει και το Γαλλικό Κόρνο σε Σι♭/ υψηλό-Φα.

Ηχητικό παράδειγμα Κόρνου [ Μουσική του Βόλφγκανκ Αμαντέους Μότσαρτ ] Μέγεθος αρχείου: 135 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή του ήχου μέσω τής πίεσης των χειλιών του παίκτη.
2. Στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος, σημαντικός παράγοντας.
2. Ηχητικός σωλήνας Το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα καθορίζει το μήκος τού σωλήνα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Η αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα συμβαίνει με αυτόν τον μηχανισμό.
4. Καμπάνα 1. Στον καθορισμό τού ηχοχρώματος, συμβάλλει η καμπάνα.
2. Η μεγαλύτερη και πιο στενότερη καμπάνα παράγει και πιο φωτεινό ήχο.
3. Όμως, μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.