Κόρνο - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Κόρνου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

  1. Eπιστόμιο με λεπτό σωλήνα
  2. Ολκός ρύθμισης
  3. Ώθηση
  4. Μετάλλινος κρίκος
  5. Στέλεχος
  6. Βίδα
  7. Καμπάνα
  8. Μηχανισμός βαλβίδων
  9. Ολκοί βαλβίδων

. Ή μορφή του είναι σπειροειδή. Έχει διάμετρο περί τα 32,5 εκατοστά. Στο επάνω μέρος του είναι λεπτός και κυλινδρικός. Συμπεριλαμβα­νομένη την επέκταση τού σωλήνα για τον μηχανισμό των βαλβίδων. Το επιστόμιο έχει τη μορφή ενός επιμήκους και στενού χωνιού. Ακριβώς πίσω τού συνεχίζει μία λεπτή και κυλινδρική σωλήνα. Μετα τής καμπάνας αρχίζει να γίνεται όλο και πιο κωνική.

Οι 3 βαλβίβες, για την παραγωγή χαμηλών φθόγγων χειρίζονται από τον παίκτη. Χρησιμοποιεί το 2ο, το 3ο και το 4ο δάκτυλο τού αριστερού χεριού του. Το δεξί χέρι είναι κατα τη διάρκεια τής εκτέλεσης μέσα στην καμπάνα. Με το ανύψωμα ή τη ληψη του καρπού τού εκτελεστή ρυθμίζεται ό τού οργάνου. Ταυτόχρονα, αυτή ή λειτουργία τού δεξιού χεριού του είναι ιδιαίτερης σημασίας. Σπουδαίος ό ρόλος τής στην ανἀπτυξη τού χαρακτηριστικού ήχου τού Κόρνου.

Ό κυρίως ολκός με τους ολκούς ρύθμισης επιτρέπουν κάποιες διορθώσεις. Όπως την διόρθωση τού συνο­λικού ήχου τού οργάνου. Σημειώστε επίσης ότι υπάρχουν διάφορες εκδόσεις τού Κόρνου. Έχουμε το Κόρνο σε Φα, σε Σι♭ και λιγότερο συνηθισμένο σε Μι♭. Εάν τώρα με 2 σω­λήνες, ονομάζεται Γαλλικό Κόρνο σε Φα / Σι♭.. Κανονικά, είναι αυτό το όργανο ένα Κόρνο σε Φα και σε Σι♭. Επίσης υπάρχει και το Γαλλικό Κόρνο σε Σι♭/ υψηλό-Φα.

Ηχητικό παράδειγμα Κόρνου
[Μουσική του Βόλφγκανκ Αμαντέους Μότσαρτ]
Μέγεθος αρχείου: 135 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πἰεσης των χειλιών τοὐ εκτελεστή.
2. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Μεγαλύτερη και στενότερη καμπάνα παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.