Πιτσικάτο 1/3 - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Πιτσικάτο  Ιταλ. „pizzicato“ [ 1/3 ]

Περιγραφή τής τεχνικής „Πιτσικάτο“

Το „τσίμπημα“ τής χορδής είναι ειδικός τρόπος παραγωγής τού ήχου. Συμβαίνει χωρίς την χρήση τού δοξαριού. Έτσι μπορεί να απομιμηθεί ηχητικά. Στην ψηλότερη περιοχή ακούγεται το «Πιτσικάτο» κοφτερό και γυαλοειδές. Ενώ το «Πιτσικάτο» στην χαμηλή περιοχή ακούγεται λίγο θολό. Ιδίως με την στο

Χρήση τού «Πιτσικάτο»

Συχνά, έχει το «Πιτσικάτο» την λειτουργία συγχορδίας, με μελωδικό χαρακτήρα. Αντι­στοιχεί συγχορδίες από χάλκινα πνευστά πού παίζουν στακάτο. Επίσης, με τις δυνατότητες τής πολυφωνίας. Μέσω τρίφωνης και τετράφωνης συγχορδίας. Το «Πιτσικάτο» χρησιμο­ποιείται συχνά καθαρά μελωδικά.

Πιτσικάτο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή χρήση τού «Πιτσικάτο» σημαίνει την δημιουργία «κρουστού» ηχοχαρακτήρα. Και ιδιαίτερα το «Πιτσικάτο Bartók». Αυτό το τράβηγμα των χορδών, γίνεται ώσπου να αγγίξουν το ξύλο τού οργάνου. Λοιπόν, ό χαρακτήρας τού «Πιτσικάτο» αλλοιώνεται σημαντικά. Δηλαδή, οι μελωδικές δυνατότητες του μειώνονται. Με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ό κρουστός χαρακτήρας τού ήχου.

Το «Πιτσικάτο» ως ένας άλλος τρόπος για να μιμηθεί ένα άλλο όργανο. Σε αυτό το παράδειγμα είναι το ακουστικό όργανο πού μιμείται ένα κρουστό. Έτσι, ενορχηστρώνεται ή ορχήστρα στο συμφωνικό χέβι μέταλ. Με στόχο να παράγει ήχο, ό οποίος είναι παρόμοιος τού χέβι μέταλ.

Βασικά στοιχεία τού «Πιτσικάτο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „pizzicato“
Τεχνική:
„Τσίμπημα“ των χορδών τού οργάνου με τα δάχτυλα.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Παράγεται ξηρός, καθαρός, κρουστός ήχος.
Μπορεί να ακούγεται περισσότερο εάν παράγεται από παχιές χορδές.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη "pizz." πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.
Αλλοιώνεται με "arco":

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Πιτσικάτο ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 784 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 63.5 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!
Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
5η Συμφωνία - 2ο μέρος μέτρα 107-112
τού Πιότρ Τσαϊκόφσκι.
Σε σχέση με το Πιτσικάτο Ιταλ. „pizzicato“ παράδειγμα Νο.1/3

Πιτσικάτο

Παράδειγμα 1/3

Σύνθεση τού Πιότρ Τσαϊκόφσκι

 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 107-112, τού Πιότρ Τσαϊκόφσκι
 

Πιότρ Τσαϊκόφσκι 5η Συμφωνία - 2ο μέρος μέτρα 107-112 Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.
Μέγεθος αρχείου 63.5 kB

προς 2ο Παράδειγμα („Πιτσικάτο“)