Δομή και λειτουργία - Τύμπανο - Φίλιππος Δάγκας

Τύμπανο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τύμπανο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Τύμπανο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

. Ένα ημισφαιρικό χάλκινο η­χείο, πάνω στο οποίο τε­ντώ­νεται μία μεμβράνη από δέρμα ή συνθετικό υλικό. Ή μεμβράνη λειτουργεί ως τα­λαντωτής και το χάλκινο η­χείο ως ηχητικό σκάφος. Τα σημεία στηρίξεως δίνουν τής μεμβράνης σταθε­ρότητα. Τά οποία βρίσκονται πάνω σε ένα λοστό. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει ή μεμβράνη την απαραίτη τη τάση για την ταλάντωση. Επίσης, ό λοστός καθορίζει τη διάμετρο τής δονούμενης επιφάνειας τής μεμβράνης. Ή οποία είναι 30-50 εκατοστά μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ανοίγματος του ηχείου. Aνάλογα με το μέγεθος των τυμπάνων.

Αυτή ή πίεση είναι μεταβλητή με την βοήθεια του μηχανισμού βιδών. Έτσι, μεταβάλλεται το τονικό ύψος και ή τάση τής μεμβράνης. Δηλαδή, σφίγγοντας τις βίδες. Επίσης, υπάρχει μία οπή στο χαμηλότερο σημείο του ηχείου. Λόγω, εξισορρόπησης των πιέσεων και μείωση των ηχητικών αποσβέσεων. Ό μηχανισμός των βιδών αντικαταστάθηκε από το λεγόμενο "μηχανικό Τύμπανο". Κατα τη διάρκεια τής ανάπτυξης του.

Στο Τύμπανο είναι ή μέσω τού πεντάλ δυνατόν. Έτσι, ό τυμπα­νιστής μπορεί να αλλάξει τον φθόγγο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για τα κτυπήματα πάνω στην μεμβράνη xρησιμοποιεί „μπαγκέτες“. Είναι ξύλινοι ράβδοι και αποτελούνται συνήθως από μελιά με μήκος περί τα 30 εκατοστά. Λοιπόν, οι μπαγκέτες με γυμνή κεφαλή παράγουν σκληρό ήχο. Ενώ εκείνες από μαλακό συνθετικό υλικό παράγουν μαλακό ήχο.

Ηχητικό παράδειγμα των Τυμπανίων Μέγεθος-αρχείου: 97.2 Kilobyte
Τεχνικά στοιχεία των Κρουστών οργάνων
Τεχνικο στοιχειο Περιγραφη
Μπαγκέτες Μια Ξύλινη ράβδο περί τα 30–40 εκατοστά με ένα στρογγυλεμένο άκρο.
Χρησιμοποιούνται συνήθως 2 μπαγκέτες.
Μεμβράνη Επιφάνεια τού σώματος του οργάνου.
Από δέρμα ή συνθετικό υλικό.
Πάνω τής δίνονται κτυπήματα με τις μπαγκέτες.
Ηχείο (Μόνο στο Τύμπανο) Ημισφαιρικό σώμα (σκάφος) τού οργάνου.
Από χαλκό, ορείχαλκο ή και συνθετικό υλικό.
Τεντώνεται μία μεμβράνη από δέρμα ή συνθετικό υλικό.
Πεντάλ (Μόνο στο Τύμπανο) Χρησιμοποιείται με το πόδι για τη μεταβολή τού τονικού ύψους κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης.