Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Τύμπανο - Φίλιππος Δάγκας

Τύμπανο - Τονικές περιοχές

Ή μεμβράνη τού Τυμπάνου τίθεται σε ταλάντωση με το ρεύμα του αέρα. Προέρχεται από τα χτυπήματα μέ τις μπαγκέτες. Έτσι, δημιουργείται από το όργανο το άκουσμα ενός κύριου ήχου. Τον οποίο ονομάζομαι θεμέλιο φθόγγο. Ιδιαίτερη σημασία για την χρήση τού ήχου ενός Τυμπάνου έχει ή του ηχείου.

Ή Δημιουργία τού ηχοχρώματος στο Τύμπανο

Ή απήχηση τού ήχου και ό φθόγγος πού παράγεται, σχηματίζουν τον ήχο του. Παράγει μονόφθόγγους ήχους μικρής διάρκειας. Αλλά, και ή παραγωγή σταθερού ήχου στο Τύμπανο είναι δυνατόν. Μόνο, ότι μέσω τής απήχησης τού ήχου, είναι περιορισμένης διάρκειας.

Ή , αόρστου χρόνου, είναι επίσης δυνατόν. Αυτό συμβαίνει μέσω τού στροβιλισμού. Για παράδειγμα, ή ηχητική επίδραση τής υψηλής πυκνότητας τού στροβιλισμού στο Piano [ p ] και Pianissimo [ pp ]. Αποτέλεσμα τής ιδιαίτερης βιωσιμότητας τού ηχείου. Ό φθόγγος πού παράγεται και ή απή­χηση τού ήχου καθορίζουν τον χαρακτήρα τού ήχου στο Τύμπανο

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού ηχοχρώματος στο Τύμπανο

. Εάν ή μεμβράνη δεν λειτουργεί σωστά. Για την εκτέλεση τους, πρέπει ή μεμβράνη να είναι εντελώς χαλαρή. Το Μικρό Τύμπανο (σε Ντο) χρησιμοποιείται στην υψηλή τονική περιοχή. Διότι, οι χαμηλοί φθόγγοι παράγονται καλύτερα από το Μεγάλο Τύμπανο. Για να εκτελεσθούν από το Μικρό Τύμπανο πρέπει ή μεμβράνη να χαλαρωθεί. Λόγω αυτού ακούγονται οι φθόγγοι πιο μαλακά και μάτ. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται μόνο όταν ή τεχνική το απαιτεί. Δηλαδή, όταν το Μεγάλο Τύμπανο είναι απασχολημένο με την εκτέλεση άλλων φθόγγων.

Οι υψηλότεροι φθόγγοι στο Μεγάλο Τύμπανο είναι ιδιαίτερα βιώσιμοι. Αποτέλεσμα τού μεγάλου ημισφαιρικού χάλκινου ηχείου. Ενώ, εκείνοι στο Μικρό Τύμπανο ακούγονται σκληρά και διεισδυτικά. Βασική επιρροή για τον χαρακτήρα τού ήχου και τής είναι ή μπαγκέτα. Συγκεκριμένα, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη ή κεφαλή της. Αλλά και το μέγεθος τής μπαγκέτας επηρεάζει τον χαρακτήρα τού ήχου. Τέλος, για μαλακά κτυπήματα χρησιμοποιείται μαλακό συνθετικό υλικό. Ενώ, για σκληρά κτυπήματα χρησιμοποιείται γυμνή ή κεφαλή.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

είναι ή υποστήριξη τού θεμέλιου μπάσου. Συμβαίνει συνήθως στο ίδιο τονικό ύψος. Αλλά και ή ενίσχυση στη άνω ή και στην κάτω οκτάβα είναι δυνατόν. Το Τύμπανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για .

Ηχητικό παράδειγμα για τα Τυμπάνια
Μέγεθος-αρχείου: 97.2 Kilobyte
Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τού Μικρού και τού μεγάλου Τυμπάνου
Τυπος Τυμπανου Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα
Μεγάλο Τύμπανο (σε Σολ) Υψηλή Πλήρης και βιώσιμο
Μεγάλο Τύμπανο (σε Σολ) Χαμηλή Μάτ και μαλακό (μέ χαλαρή μεμβράνη)
Μικρό Τύμπανο (σε Ντο) Υψηλή Σκληρό και διεισδυτικό
Μικρό Τύμπανο (σε Ντο) Χαμηλή Πολύ μαλακός ήχος (κακή ποιότητα)