Αγγλικό κόρνο 1/2 – Ξύλινα/Κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Αγγλικό κόρνο στην Κλασική ορχήστρα 1/2 - Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Αγγλικό κόρνο

. Ό χαρακτήρας του είναι εξαιρετικός. Είναι κατάλληλο για σόλα μέγιστης εκ δραστικότητας. Ό ήχος του είναι αρκετά καλός για τον συνδυασμό με άλλα όργανα. Ένας τέτοιος συνδυασμός δίνει στο Αγγλικό κόρνο μία μεγάλη .

Το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα παράγει ό συνδυασμός Αγγλικό κόρνο / Βιόλα. Το Αγγλικό κόρνο ηχεί στην χαμηλή ή στην μεσαία περιοχή του. Συνδυάζοντας το Αγγλικό κόρνο με τις Βιόλες τονίζεται ό σκληρός ήχος του.

Εξαιρετικός είναι και ό συνδυασμός : Αγγλικό κόρνο / Κόρνο. Έτσι, επιτυγχάνεται ή διευκρίνιση τού απαλού ήχου τής κόρνας. Λοιπόν, το Κόρνο αποκτά κάτι από την Τρομπέτα. Χωρίς να χάσει τα τυπικά χαρακτηριστικά της.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας [ Αγγλικό κόρνο - Κόρνο ]

Ακολουθεί παράδειγμα συνδυασμού ταυτοφωνίας: Αγγλικό κόρνο/Κόρνο. Είναι απόσπασμα τής όπερας „Ό Ιπτάμενος Ολλανδός“ τού . Το Αγγλικό κόρνο συμβάλλει εδώ στην παραγωγή ηχοχρώματος. Προωθεί την ανάμιξη και συγχώνευση των διάφορων χρωμάτων χάλκινων πνευστών.

Κατέβασμα πόρων [Συνδυασμός ταυτοφωνίας: Αγγλικό κόρνο - Κόρνο]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα της παρτιτούρας
 „Ο ιπτάμενος Ολλανδός“ 
Μέγεθος αρχείου: 361 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF  „Ο ιπταμένος Ολλανδός“ 
Μέγεθος–αρχείου: 33.3 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ο ιπταμένος Ολλανδός“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.