Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Αγγλικό κόρνο - Φίλιππος Δάγκας

Αγγλικό κόρνο - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές του Αγγλικού κόρνου„ για μεγέθυνση.

Το Αγγλικό κόρνο - Τονικές περιοχές - Μικρή οθόνη

. Λόγω αυτού έχει έναν από τού Όμποε σημαντικά διαφορετικό χαρακτή­ρα ήχου. Αυτή ή καμπάνα συμβάλλει ιδιαίτερα στην συσκότιση τού ήχου. Ειδικά στις χαμηλό­τερες τονικές περιοχές, είναι ιδιαίτερα σαφές. Οι οποίες δανείζουν στους φθόγγους του μεγαλύτερη δύναμη. νά παράγει παρα­πονεμένο και μελαγχολικό ήχο.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Το Αγγλικό κόρνο έχει ως κύρια λειτουργία την παραγωγή χρωματικής αντίθεσης.

Ηχητικό παράδειγμα Αγγλικού Κόρνου [ Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ ] Μέγεθος-αρχείου: 153 Kilobyte
Οι τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα τού Αγγλικού κόρνου
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλή Μικρή επίδραση, και στο forte διεισδυτικό. μι 3 – λα ♭ 2
Μεσαία Ισχυρό και μαλακό. Κατάλληλο για τα σόλα τού Αγγλικού κόρνου. σολ 2 – μι 1
Χαμηλή Λίγο κούφιο αλλά εκφραστικό. Τού Κόρνου παρόμοιο. μι ♭ 1 – σι φυσικό [Μικρή οκτάβα]

Επίδραση δυναμικής [ Αγγλικό κόρνο ]

Ενεργοποιήστε την εικόνα  „Πίνακας δυναμικής: Αγγλικό κόρνο“ για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή της εικόνας: Πινακας δυναμικής τού Αγγλικού κόρνου.

Απεικονίζεται στο πίνακα δυναμικής η στάθμη τής έντασης τού ήχου. Ή στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel). Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Η μέγιστη δυναμική εκφράζεται από αυτές. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Ακολουθεί το παράδειγμα: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pianissimo [ pp ] (46 Dezibel [ dB ]) και τού fortissimo [ pp ] (82 Dezibel [ dB ]) = 36 Dezibel [ dB ]. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 Dezibel [ dB ]. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Σχετίζονται με τις διαφορές των μορφολογικών στοιχείων των μουσικών οργάνων. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 Dezibel [ dB ], p=60 Dezibel [ dB ] κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει τη μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει τη „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Δυναμική επέκταση τού Αγγλικού κόρνου - 15-20 Dezibel [ dB ]
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
fortissimo [ ff ] 88 80
pianissimo [ pp ] 68 65