Κοντραμπάσο 2/4 – Έγχορδα/κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Κοντραμπάσο στην Κλασική ορχήστρα 2/4 - Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς ταυτοφωνίας με το Κοντραμπάσο

Ό ήχος μπορεί να ακούγεται τραχύς, από το Κοντραμπάσο. Σε συνδυασμό ταυτοφωνίας με τα Βιολοντσέλα, μειώνεται αισθητά. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι ομοιογενής και στερεό. Κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές ιδιότητες τού ήχου ενός Βιολοντσέλου. Στο pianissimo = „πολύ σιγά“ [pp] αυτό ό συνδυασμός ήχου έχει ιδιαίτερη ταυτότητα.

Σημείωση: Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να φανταστούμε ότι ανάλογα τού ηχητικού συνδυασμού παράγονται και διαφορές. Όπως για παράδειγμα, όταν οδηγείται το Κοντραμπάσο με το Βιολοντσέλο. Ειδικά μεταξύ τού συνδυασμού στην οκτάβα και τού συνδυασμού ταυτοφωνίας. Κάθε ηχητική διαφορά πού δημιουργείται πρέπει να τη λάβουμε υπόψη.

Τώρα είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Κοντραμπάσο ως δημιουργός τής βάσης μίας σύνθεσης. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν απαιτείται ο συνδυασμός ήχου με άλλα όργανα. Λοιπόν, για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας με το Κοντραμπάσο είναι τα πνευστά κατάλληλα. Όπως, το Κόντρα φαγκότο και ή Τούμπα.

Λοιπόν, ο συνδυασμός με το „Κόντρα φαγκότο“ διευκρινίζει τον ήχο από το Κοντραμπάσο. Ακόμη και στη χαμηλότερη τονική περιοχή του. Ό ήχος λαμβάνει με τον συνδυασμό τής ισχυρά κωνικής Τούμπας σημαντική ενίσχυση.

Ιδιαίτερα ικανοποιητικός είναι ο συνδυασμός ταυτοφωνίας του Κοντραμπάσου με το Τρομπόνι. Διευκρινίζει τον ήχο αλλά και ταυτόχρονα τον ενισχύει.

Το Κοντραμπάσο στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Λόγω τής ηχητικής εξισορρόπησης, ή συγχώνευση με τον ήχο των άλλων όργανων, είναι σκόπιμη. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις πού θα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν τού τραχύ ήχου του πρέπει να δίνεται ειδικό βάρος.