Κοντραμπάσο 3/4 – Έγχορδα/κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Κοντραμπάσο στην Κλασική ορχήστρα 3/4 - Συνδυασμοί στην οκτάβα

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς στην οκτάβα με το Κοντραμπάσο

Παρατηρούμε ότι ο ήχος του Κοντραμπάσου μπορεί να ακουστεί τραχύς. Λοιπόν, σε συνδυασμό ταυτοφωνίας με τα Βιολοντσέλα, μειώνεται αισθητά. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι ομοιογενής και στερεό. Κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές ιδιότητες τού ήχου ενός Βιολοντσέλου. Στο pianissimo = „πολύ σιγά“ [pp] αυτό ό συνδυασμός ήχου έχει ιδιαίτερη ταυτότητα.

Σημείωση: Ανάλογα τού ηχητικού συνδυασμού παράγονται και διαφορές. Για παράδειγμα, όταν οδηγείται το Κοντραμπάσο με το Βιολοντσέλο. Ειδικά μεταξύ τού συνδυασμού στην οκτάβα και τού συνδυασμού ταυτοφωνίας. Κάθε ηχητική διαφορά πού δημιουργείται πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Το Κοντραμπάσο μπορεί να λειτουργεί ως δημιουργός τής βάσης μίας σύνθεσης. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν απαιτείται ο συνδυασμός ήχου με άλλα όργανα. Λοιπόν, για συνδυασμούς Όπως, το Κόντρα φαγκότο και ή Τούμπα.

Είναι δυνατόν μέσω του συνδυασμού „Κόντρα φαγκότο“ και Κοντραμπάσο να λάβει ο ήχος του Κοντραμπάσου ιδιαίτερο βάρος. Ακόμη και στη χαμηλότερη τονική περιοχή του. Ό ήχος λαμβάνει με τον συνδυασμό τής ισχυρά κωνικής Τούμπας σημαντική ενίσχυση.

Ό Ή διευκρίνιση τού ήχου και ταυτόχρονα ή ενίσχυση του, είναι το αποτέλεσμα.

Το Κοντραμπάσο στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Είναι σκόπιμο, λόγω τής ηχητικής εξισορρόπησης, ή συγχώνευση με τον ήχο των άλλων όργανων. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις πού θα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν τού τραχύ ήχου του πρέπει να δίνεται ειδικό βάρος.