Τρεμουλιαστό δακτύλων – Τεχνικές - Έχγορδα | Φίλιππος Δάγκας

„Τρεμουλιαστό δακτύλων“

Περιγραφή τής τεχνικής „Τρεμουλιαστό δακτύλων“

Το Τρεμουλιαστό δακτύλων αποτελείται από μία ραγδαία επαναλαμβανόμενη σειρά 2 φθόγγων. Εκτελείται πάνω σε μία χορδή ή και σε δύο γειτονικές. Ή τεχνική διαδικασία είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις. Σε σχέση με τα έχγορδα όργανα. Στο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ πάνω σε μία , πιάνεται ό κάτω φθόγγος με το 1ο, το 2ο ή και το 3ο δάκτυλο. Ενώ, ό άνω φθόγγος πιάνεται με το 2ο το 3ο ή το 4ο δάκτυλο. Ανάλογα τού απαιτούμενου δακτυλισμού.

Λοιπόν, τα δάκτυλα εν αλλάζονται γρήγορα, πιάνοντας ή αφήνοντας τον φθόγγο. Το δοξάρι σύρεται με ομοιόμορφες ελαστικές κινήσεις. Έτσι ώστε να μην ακούγεται ή αλλαγή τής δοξαριάς. Δεν έχει καμία επίδραση στην ταχύτητα τής κίνησης τού τρέμολο. Αυτή καθορίζεται μόνο από το δάκτυλο τού άνω φθόγγου. Και με την αποκόλληση του από τη χορδή, ακούγεται ό κάτω φθόγγος τού τρέμολο.

Το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ και ή χρήση του

Χρησιμοποιείται το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ με ελεύθερη χορδή, μπορεί να εκτε­λεσθεί και σε άλλο μουσικό διάστημα. Η ηχητική επίδραση πού προκύπτει δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Ώστε να εκτελείται, το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ συνήθως σε 2 χορδές. Όταν γίνεται ή χρήση μεγάλων μουσικών διαστημάτων.

Εδώ, οι δύο φθόγγοι πιάνονται σταθερά με την διπλή λαβή. Συνεπώς, ή μέθοδος αυτή εκτελείται μέσω 2 γειτονικών χορδών. Την ίδια στιγμή σύρεται το δοξάρι μακρά και λεγκάτο πάνω στις 2 χορδές. Έτσι ώστε, και οι 2 χορδές, εναλλάξ , να παράγουν το τρέμολο. Το μεγαλύτερο μουσικό διάστημα πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι μία 10η. Όμως το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα δίνει το τρέμολο σε 3η ή και 4η.

Το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ και των 2 τύπων γράφεται σύμφωνα με τους κανόνες τής σημειογραφίας. Μόνο, ή εφαρμογή σύζευξης είναι απαραίτητη. Το „Τρεμουλιαστό δοξαριού“ και το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ διαφέρουν μεταξύ τους ηχητικά. Για το λόγο τής κινήσεως τού δοξαριού. Στο οι κινήσεις του γίνονται ιδιαίτερα ακουστές. Ενώ, στο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“ σύρεται το δοξάρι λεγκάτο πάνω στη χορδή.

Το Τρεμουλιαστό στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Εφαρμόζονται τα ίδια όπως εκείνα για το .

Αόριστο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“

 • Ονομασία:
 • Αόριστο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“
 • Τεχνική:
 • Ή ίδια όπως στις τρίλιες. Μόνο ότι το μουσικό διάστημα πού παράγεται είναι μεγαλύτερο από μία 2η. Ή εκτέλεση συμβαίνει γρήγορα. Όμως, ή τακτική κίνηση των φθόγγων δεν είναι προκαθορισμένη.
 • Δυναμική:
 • Κάθε στάθμη τής δυναμικής.
 • Γραφή:
 • Σε γρήγορους ρυθμούς, 3 ανάμεσα στο στέλεχος. Σε πιο αργούς ρυθμούς 4 ανάμεσα στο στέλεχος. Επιπλέον, σε μη σαφές σημεία τον ακόλουθο όρο «trem.»:
  • Παραλλαγή I
  • Παραλλαγή II

Συγκεκριμένο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“

 • Ονομασία:
 • Συγκεκριμένο „Τρεμουλιαστό δακτύλων“
 • Τεχνική:
 • Όπως και στο συγκεκριμένο τρεμουλιαστό δοξαριού. Με τη διαφορά, ότι απαιτείται ορισμένος αριθμός από φθόγγους ανά παλμό.
 • Δυναμική:
 • Κάθε στάθμη τής δυναμικής.
 • Γραφή:
  • Παραλλαγή I
  • Παραλλαγή II

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Τρεμουλιαστό δακτύλων ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 268 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 76.2 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Ή ζωή ενός ήρωα σημείο 35 τού Ρίχαρντ Στράους.
Σε σχέση με το „Τρεμουλιαστό δακτύλων“.

Τρεμουλιαστό δακτύλων

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Στράους

 
Παρτιτούρα „Ή ζωή ενός ήρωα“ (σημείο 35) τού Ρίχαρντ Στράους
 

Ρίχαρντ Στράους
Ή ζωή ενός ήρωα
σημείο 35


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.
Μέγεθος αρχείου 76.2 kB