Τρεμουλιαστό δακτύλων - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Τρεμουλιαστό δακτύλων

Περιγραφή της τεχνικής Τρεμουλιαστό δακτύλων

Το Τρεμουλιαστό δακτύλων αποτελείται από μία ραγδαία επαναλαμβανόμενη σειρά 2 φθόγγων. Εκτελείται πάνω σε μία χορδή ή και σε δύο γειτονικές. Ή τεχνική διαδικασία είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις. Σε σχέση με τα έχγορδα όργανα. Στο Τρεμουλιαστό δακτύλων πάνω σε μία , πιάνεται ό κάτω φθόγγος με το 1ο, το 2ο ή και το 3ο δάκτυλο. Ενώ, ό άνω φθόγγος πιάνεται με το 2ο το 3ο ή το 4ο δάκτυλο. Ανάλογα τού απαιτούμενου δακτυλισμού.

Λοιπόν, τα δάκτυλα εν αλλάζονται γρήγορα, πιάνοντας ή αφήνοντας τον φθόγγο. Το δοξάρι σύρεται με ομοιόμορφες ελαστικές κινήσεις. Έτσι ώστε να μην ακούγεται ή αλλαγή τής δοξαριάς. Δεν έχει καμία επίδραση στην ταχύτητα τής κίνησης τού τρέμολο. Αυτή καθορίζεται μόνο από το δάκτυλο τού άνω φθόγγου. Και με την αποκόλληση του από τη χορδή, ακούγεται ό κάτω φθόγγος τού τρέμολο.

Το Τρεμουλιαστό δακτύλων και ή χρήση του

Χρησιμοποιείται το Τρεμουλιαστό δακτύλων με ελεύθερη χορδή, μπορεί να εκτε­λεσθεί και σε άλλο μουσικό διάστημα. Η ηχητική επίδραση πού προκύπτει δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Ώστε να εκτελείται, το Τρεμουλιαστό δακτύλων συνήθως σε 2 χορδές. Όταν γίνεται ή χρήση μεγάλων μουσικών διαστημάτων.

Εδώ, οι δύο φθόγγοι πιάνονται σταθερά με την διπλή λαβή. Συνεπώς, ή μέθοδος αυτή εκτελείται μέσω 2 γειτονικών χορδών. Την ίδια στιγμή σύρεται το δοξάρι μακρά και λεγκάτο πάνω στις 2 χορδές. Έτσι ώστε, και οι 2 χορδές, εναλλάξ , να παράγουν το τρέμολο. Το μεγαλύτερο μουσικό διάστημα πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι μία 10η. Όμως το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα δίνει το τρέμολο σε 3η ή και 4η.

Το Τρεμουλιαστό δακτύλων και των 2 τύπων γράφεται σύμφωνα με τους κανόνες τής σημειογραφίας. Μόνο, ή εφαρμογή σύζευξης είναι απαραίτητη. Το Τρεμουλιαστό δοξαριού και το Τρεμουλιαστό δακτύλων διαφέρουν μεταξύ τους ηχητικά. Για το λόγο τής κινήσεως τού δοξαριού. οι κινήσεις του γίνονται ιδιαίτερα ακουστές. Ενώ, στο Τρεμουλιαστό δακτύλων σύρεται το δοξάρι λεγκάτο πάνω στη χορδή.

Το Τρεμουλιαστό δακτύλων στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Εφαρμόζονται τα ίδια όπως εκείνα για το .

Βασικά στοιχεία της τεχνικής Τρεμουλιαστό δακτύλων

1.Αόριστο τρεμουλιαστό δακτύλων

Ονομασία:
Αόριστο τρεμουλιαστό δακτύλων
Τεχνική:
Ή ίδια όπως στις τρίλιες. Μόνο ότι το μουσικό διάστημα πού παράγεται είναι μεγαλύτερο από μία 2η. Ή εκτέλεση συμβαίνει γρήγορα. Όμως, ή τακτική κίνηση των φθόγγων δεν είναι προκαθορισμένη.
Δυναμική:
Κάθε στάθμη τής δυναμικής
Γραφή:
Σε γρήγορους ρυθμούς, 3 ανάμεσα στο στέλεχος. Σε πιο αργούς ρυθμούς 4 ανάμεσα στο στέλεχος. Επιπλέον, σε μη σαφές σημεία τον ακόλουθο όρο «trem.»:
Παραλλαγή I
Παραλλαγή II

2.Συγκεκριμένο τρεμουλιαστό δακτύλων

Ονομασία:
Συγκεκριμένο τρεμουλιαστό δακτύλων
Τεχνική:
Όπως και στο συγκεκριμένο τρεμουλιαστό δοξαριού. Με τη διαφορά, ότι απαιτείται ορισμένος αριθμός από φθόγγους ανά παλμό.
Δυναμική:
κάθε στάθμη της δυναμικής
Γραφή:
Παραλλαγή I
Παραλλαγή II

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: Τρεμουλιαστό δακτύλων ] του Ρίχαρντ Στράους.

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας "Ή ζωή ενός ήρωα" Μέγεθος-αρχείου: 268 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 76.2 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική Τρεμουλιαστό δακτύλων

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ή ζωή ενός ήρωα“ σημείο 35. Σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους. Παραδείγμα της τεχνικής Τρεμουλιαστό δακτύλων. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.