Τρεμουλιαστό δοξαριού – Τεχνικές - Έχγορδα | Φίλιππος Δάγκας

„Τρεμουλιαστό δοξαριού“

Περιγραφή τής τεχνικής „Τρεμουλιαστό δοξαριού“

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού είναι το πού συνήθως χρησιμοποιείται. Εκτελείται με γρήγορες επαναλήψεις τού ίδιου φθόγγου. Το  εκτελεί ανοδικές και καθοδικές κινήσεις. Δίχως αποκόλληση τού δοξαριού από την .

Ή επίδραση του εξαρτάται από την "πυκνότητα" των δοξαριών. Δηλαδή, από τον αριθμό των δοξαριών σε ένα μέτρο τού πενταγράμμου. Αν ό αριθμός αυτός είναι πολύ ψηλός, το μήκος τής δοξαριάς θα είναι μικρό. Αλλά και η ένταση του.

Αυτή ή επίδραση μπορεί να αυξηθεί. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι δοξαριές θα είναι δυσ­διάκριτες. Το ηχητικό αποτέλεσμα θα είναι μία μυστηριώδης συγκίνηση. Ιδίως εάν εκτελεσθεί "στην κορυφή" τού δοξαριού.

Αντίστροφα, θα είναι μεγαλύτερο μήκος τού δοξαριού. Εάν ό αριθμός των δοξαριών είναι χαμηλός. Και ή ένταση τού τρέμολο θα είναι ισχυρότερη. Ωστόσο, απαιτεί το πραγματικό τρέμολο, υψηλή πυκνότητα τού δοξαριού. Για να μην ακούγεται το τρέμολο ως τρεμάμενος φθόγγος.

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού των εγχόρδων οργάνων παράγουν διάφορα εφέ. Ειδικά και , τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να εκφράσει τη φρίκη, το διάχυτο άγχος, φόβο ή πανικό. Όταν εκτελείται σε μία ή σε δύο από αυτές τις 3 χορδές: σολ, ρε και λα. Και δεν υπερβαίνει το τονικό ύψος τού σι♭1.

Ή δημιουργία ηχητικών εφέ μέσω τού τρέμολο είναι δυνατόν. Ή καλύτερη απόδοση δίνεται στις χαμηλές τονικές περιοχές. Ιδίως σε αποσπάσματα με ειδικό βάρος. Επιπλέον, επιτυγχάνεται εντατικοποίηση τού ήχου με τον διαχωρισμό των έγχορδων. Για παράδειγμα, το ένα τμήμα εκτελεί το τρέμολο, ενώ το άλλο παίζει στακάτο. Έτσι, παράγεται ό ήχος ό οποίος είναι παρόμοιος εκείνου τού Heavy Metal.

Αόριστο „Τρεμουλιαστό δοξαριού“

 • Ονομασία:
 • Αόριστο „Τρεμουλιαστό δοξαριού“
 • Τεχνική:
 • Παραγωγή ενός φθόγγου ή και 2 ταυτοχρόνως. Μέσω γρήγορης ανταλλαγής ανοδικών και καθοδικών κινήσεων τού δοξαριού.
 • Δυναμική:
 • Κάθε στάθμη τής δυναμικής.
 • Γραφή:
 • Σε γρήγορους ρυθμούς, 3 ανάμεσα στο στέλεχος. Σε πιο αργούς ρυθμούς 4 ανάμεσα στο στέλεχος. Επιπλέον, σε μη σαφές σημεία τον ακόλουθο όρο «trem.»:
  • Παραλλαγή I
  • Παραλλαγή II

Συγκεκριμένο „Τρεμουλιαστό δοξαριού“

 • Ονομασία:
 • Συγκεκριμένο „Τρεμουλιαστό δοξαριού“
 • Τεχνική:
 • όπως στο αόριστο „Τρεμουλιαστό δοξαριού“. Με τη διαφορά, ότι απαιτείται ορισμένος αριθμός από φθόγγους.
 • Δυναμική:
 • Κάθε στάθμη τής δυναμικής.
 • Γραφή:
  • Παραλλαγή I
  • Παραλλαγή II

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Τρεμουλιαστό δοξαριού ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 157 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 154 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Ό Ιπτάμενος Ολλανδός πρελούδιο - μέτρα 121-128 τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Σε σχέση με το „Τρεμουλιαστό δοξαριού“.

Τρεμουλιαστό δοξαριού

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα, Ό Ιπτάμενος Ολλανδός, πρελούδιο, μέτρα 125-128, τού Βάγκνερ
 
Παρτιτούρα, Ό Ιπτάμενος Ολλανδός, πρελούδιο, μέτρα 121-124, τού Βάγκνερ