Τρεμουλιαστό δοξαριού - Συγκεκριμένη τεχνική | Φίλιππος Δάγκας

Τρεμουλιαστό δοξαριού

Περιγραφή της τεχνικής Τρεμουλιαστό δοξαριού

Η Συγκεκριμένη τεχνική, το Τρεμουλιαστό δοξαριού είναι το τρέμολο πού συνήθως χρησιμοποιείται. Εκτελείται με γρήγορες επαναλήψεις τού ίδιου φθόγγου. Το  εκτελεί ανοδικές και καθοδικές κινήσεις. Δίχως αποκόλληση τού δοξαριού από τη

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού, η επίδραση του και ή χρήση του

Ή επίδραση του εξαρτάται από την "πυκνότητα" των δοξαριών. Δηλαδή, από τον αριθμό των δοξαριών σε ένα μέτρο τού πενταγράμμου. Αν ό αριθμός αυτός είναι πολύ ψηλός, το μήκος τής δοξαριάς θα είναι μικρό. Αλλά και η ένταση του.

Αυτή ή επίδραση μπορεί να αυξηθεί. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι δοξαριές θα είναι δυσ­διάκριτες. Το ηχητικό αποτέλεσμα θα είναι μία μυστηριώδης συγκίνηση. Ιδίως εάν εκτελεσθεί "στην κορυφή" τού δοξαριού.

Αντίστροφα, θα είναι μεγαλύτερο μήκος τού δοξαριού. Εάν ό αριθμός των δοξαριών είναι χαμηλός. Και ή ένταση τού τρέμολο θα είναι ισχυρότερη. Ωστόσο, απαιτεί το πραγματικό τρέμολο, υψηλή πυκνότητα τού δοξαριού. Για να μην ακούγεται το τρέμολο ως τρεμάμενος φθόγγος.

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Το Τρεμουλιαστό δοξαριού των εγχόρδων οργάνων παράγουν διάφορα εφέ. Ειδικά οι Βιόλες και τα Βιολοντσέλα, τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να εκφράσει τη φρίκη, το διάχυτο άγχος, φόβο ή πανικό. Όταν εκτελείται σε μία ή σε δύο από αυτές τις 3 χορδές: σολ, ρε και λα. Και δεν υπερβαίνει το τονικό ύψος τού σι♭1.

Ή δημιουργία ηχητικών εφέ μέσω τού τρέμολο είναι δυνατόν. Ή καλύτερη απόδοση δίνεται στις χαμηλές τονικές περιοχές. Ιδίως σε αποσπάσματα με ειδικό βάρος. Επιπλέον, επιτυγχάνεται εντατικοποίηση τού ήχου με τον διαχωρισμό των έγχορδων. Για παράδειγμα, το ένα τμήμα εκτελεί το τρέμολο, ενώ το άλλο παίζει στακάτο.

Βασικά στοιχεία της τεχνικής Τρεμουλιαστό δοξαριού

1.Αόριστο Τρεμουλιαστό δοξαριού

Ονομασία:
Αόριστο Τρεμουλιαστό δοξαριού
Τεχνική:
Παραγωγή ενός φθόγγου ή και 2 ταυτοχρόνως. Μέσω γρήγορης ανταλλαγής ανοδικών και καθοδικών κινήσεων τού δοξαριού.
Δυναμική:
Κάθε στάθμη τής δυναμικής
Γραφή:
Ανάμεσα στο στέλεχος 3 νότες, σε γρήγορους ρυθμούς. Σε πιο αργούς ρυθμούς 4 ανάμεσα στο στέλεχος. Επίσης, σε μη σαφές σημεία τον ακόλουθο όρο «trem.»:
Παραλλαγή I
Παραλλαγή II

2.Συγκεκριμένο Τρεμουλιαστό δοξαριού

Ονομασία:
Συγκεκριμένο Τρεμουλιαστό δοξαριού
Τεχνική:
όπως στο αόριστο τρεμουλιαστό δοξαριού. Με τη διαφορά, ότι απαιτείται ορισμένος αριθμός από φθόγγους.
Δυναμική:
κάθε στάθμη της δυναμικής
Γραφή:
Παραλλαγή I
Παραλλαγή II

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: Τρεμουλιαστό δοξαριού ] του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας "Ό ιπτάμενος Ολλανδός" Μέγεθος-αρχείου: 157 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 153 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική Τρεμουλιαστό δοξαριού

Ακολουθούν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ό ιπτάμενος Ολλανδός“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα της τεχνικής Τρεμουλιαστό δοξαριού. Οι εικόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.