Τρομπόνι - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Τρομπονιού

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Ή δομή του Τρομπονιού
Μικρή οθόνη

αποτελείται από μία κυλινδρική σωλήνα σε σχήμα S. Στο ένα άκρο βρίσκεται το επιστόμιο. Και στο άλλο άκρο ή καμπάνα. Τα πα­ράλληλα τμήματα τής κυρίως σω­λήνα και τα 2 ανοικτα άκρα τού ολκού συν­δέονται μεταξύ τους μέσω μετα­λι­κούς ράβδους («γέφυρες»). Έτσι δί­νεται τού οργάνου ή απαραί­τητη στα­θερότητα. Στο Τρομπόνι διακρί­νο­νται 7 διαφορετικές θέσεις όταν σύρε­ται ό ολκός του.

Στην 1η θέση, ό ολκός έχει πλήρη ανα­συρθεί μέσα στη σωλήνα τού κυρίως οργάνου. Δηλαδή, σε αυτή την θέση έχει ή σωλήνα το μικρότερο μήκος. Ή κλίμακα πού παράγεται σε αυτή την θέση είναι . Ακο­λου­θούν, με αύξη­ση τής απόστασης ακό­μη 6 θέσεις. Έως το ευρύτερο δυνατό άνοιγμα (προς τα έξω) τού ολκού. Το Τρομπόνι και οι παραλλαγές του παίζονται με ένα . Ως υλικό χρησιμοποιείται ορείχαλκος ή ασήμι. Καλοί εκτελεστές χρησιμοποιούν διαφορετικά επιστόμια με στενή ή ευρύ κάνη. Ανάλογα των φθόγγων πού πρέπει να εκτελεσθούν (ψηλότεροι ή χαμηλότεροι).

Το αρχικό μήκος τού σωλήνα από το Τρομπόνι τενόρο είναι 2,90 μ. Οι εκτελεστές τού Τρομπονιού τενόρο μπορούν να μετατρέψουν το όργανο σε Μπάσο τενόρο τρομπόνι. Συνδέοντας το με την λεγόμενη βαλβίδα αντίχειρας. Το Τρομπόνι συγκρατείται με το αριστερό χέρι. Ό ολκός κινείται με το δεξί χέρι.

Ηχητικό παράδειγμα Τρομπονιού
[Μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς]
Μέγεθος αρχείου: 135 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πἰεσης των χειλιών τοὐ εκτελεστή.
2. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Μεγαλύτερη και στενότερη καμπάνα παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.