Ιστορική εξέλιξη - Τρομπόνι - Φίλιππος Δάγκας

Τρομπόνι - Ιστορική εξέλιξη

Ενεργοποιήστε την εικόνα με περιεχόμενο το Τρομπόνι για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή εικόνας: Το Τρομπόνι - Μικρή οθόνη

Το επινοήθηκε τον 15ο αιώνα μέσω τής ανάπτυξης τής «Busine». Ή κατασκευή του ήταν το αποτέλεσμα των προ­σπαθειών να επεκτείνουν την σωλήνα του. Ή οποία να μπορεί να αλλάζει το μήκος του ορ­γάνου. Και αυτό κατα τη διάρκεια τής εκτέ­λεσης. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις στην μου­σική εκείνης τής εποχής.

Ό Γερμανός Χάνς Νόησιελ στη Νυρεμβέργη κατασκεύαζε το 1520 άριστα τρομπόνια . Ακόμα και τότε χρησιμοποιούνταν το όνομα Τρομπόνι, δηλαδή Επίσης, κατα τη διάρκεια τής περιόδου τού 16ου αιώνα καθιερώθηκε στην ορχήστρα. Δηλαδή, στην εποχή τού (1526-1594) και τού (1557-1612). Συνηθέστερη συγκρότηση ήταν ένα Άλτο, ένα Τενόρο και ένα Μπάσο τρομπόνι .

Κατα την περίοδο τού Μπαρόκ ήρθε ή τέχνη τής κατασκευής Τρομπονιών στη Νυρεμβέργη. Εκεί έφτασε σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Περίφημοι κατασκευαστές τρομπονιού ήταν για παράδειγμα, ό Χάνς Χάινλαιν (περί το 1630). Ό Βόλφ Μπίρκχολτσ (1650), ό Γιόχαν Λεονχάρντ Έχε (1670) και ό Χάνς Λεονχάρντ Έχε (1740).

Το Τρομπόνι στην ορχήστρα τού 17ου και 18ου αιώνα είχε μόνο λίγες λειτουργίες. Κύρια λειτουργία ήταν ή ενίσχυση των φωνών στα μεγάλα έργα χορωδίας. Αργότερα ανατέθηκαν στο Τρομπόνι ανεξάρτητες ορχηστρικές λειτουργίες. Για παράδειγμα στις όπερες τού Γκλούκ και τού Μότσαρτ. Οι τεχνικές απαιτήσεις στο Τρομπόνι αυξήθηκαν με την εισαγωγή τής χρωματικής Τρομπέτας . Σχετικά των τεχνικών απαιτήσεων ένα μόνο παράδειγμα. Στην εισαγωγή τής όπερας τού , "Γουλιελμος Τέλλος" βλέπουμε γρήγορα περάσματα. Τα οποία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ταχύτητα κινήσεως τού ολκού Τρομπονιού.

Ή εισαγωγή των εμβόλων περί το 1830 συνέπεσε με την έλευση τής ρομαντικής ορχήστρας. Όπως τού (1786-1826), τού (1797-1828), τού (1810-1856) και τού (1810-1849). Τού οποίου ό συνολικός ήχος σε σύγκριση με την κλασική ορχήστρα ήταν μεγαλοπρεπής. Και τα ηχητικά χρώματα ήταν πιο ελαφρά. Το Τρομπόνι τενόρο είναι συνήθως το βασικό όργανο τής οικογένειας των Τρομπονιών. Μέχρι και σήμερα παραμένει το Τρομπόνι τενόρο αμετάβλητο. Μάλιστα, από τότε πού εμφανίζεται περί το 1600. Τόσο στην βασική δομή του όσο και στην ρύθμιση. Επιπλέον, παραμένει έως σήμερα σε συνεχή χρήση.

Ηχητικό παράδειγμα Τρομπονιού [ του Ντμίτρι Σοστακόβιτς ]
Μέγεθος αρχείου: 135 Kilobyte
Χροιά στην έντεχνη μουσική (Τρομπόνι)
Συνθετης Εργο Ειδος μουσικής
Ντίμτρι Σοστακόβιτς 9η Συμφωνία σε Μι♭ μείζων, Opus [ Εργο ] 70 Ορχηστρική μουσική
Ντίμτρι Σοστακόβιτς 8η Συμφωνία Ντο ελάσσων Opus [ Εργο ] 65 Ορχηστρική μουσική
Ρίχαρντ Βάγκνερ Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης Όπερα
Ρίχαρντ Βάγκνερ Λόεγκριν Όπερα
Τζουζέπε Βέρντι Ριγκολέττο Όπερα