Αγγλικό κόρνο - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Αγγλικού κόρνου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Είναι το μεσόφωνο όργανο τής οικογένειας τού Όμποε. Έχει τη θέση του στην συμφωνική ορχήστρα. Σχετικά τής δομής του είναι , μία μεγάλη Όμποε. Έχει μόνο λίγες ηχητικές ιδιαιτερό­τητες. Έχει ένα μήκος περί τα 90 εκ. (τύπου Heckel), συμπεριλαμβανομένου τού περιστομίου. Το Αγγλικό κόρνο δεν τελειώνει σε ένα χωνί. Τελειώνει σε ανοιχτή καμπάνα με σχήμα αχλαδιού. Αυτό δίνει τού ήχου ένα ζεστό και μελαγχολικό χρώμα. Σε συνδυασμό με το καμπυλωμένο κομμάτι μεταξύ καλαμιού και το σώμα τού οργάνου.

Το Αγγλικό κόρνο παράγει τον ήχο με διπλή γλωττίδα. Τα καλάμια του είναι μακρύτερα και παχύτερα από τα . Λόγω αυτού, .

Ηχητικό παράδειγμα Αγγλικού Κόρνου
[Μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ]
Μέγεθος αρχείου: 153 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των ξύλινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Περιστόμιο Ή αέρια στήλη στον ηχητικό σωλήνα διεγείρεται από τον εκτελεστή σε ταλαντώσεις (μέσω τού περιστομίου).
2. Μονή γλωττίδα Εκτελεί ταλάντωση κατά ένα σταθερό στόμιο.
3. Διπλή γλωττίδα Δονείται ή μία ενάντια τής άλλης.
4. Οπές και κλειδιά Αυξάνουν ή μειώνουν το μήκος τής αέριας στήλης.
- Έτσι παράγονται διαφορετικοί φθόγγοι
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι