Δομή και λειτουργία - Αγγλικό κόρνο - Φίλιππος Δάγκας

Αγγλικό κόρνο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Αγγλικό κόρνο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Αγγλικό κόρνο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

. Είναι το μεσόφωνο όργανο τής οικογένειας τού Όμποε. Έχει τη θέση του στην συμφωνική ορχήστρα. Σχετικά τής δομής του Έχει μόνο λίγες ηχητικές ιδιαιτερό­τητες. Έχει ένα μήκος περί τα 90 εκατοστά (τύπου Heckel), συμπεριλαμβανομένου τού περιστομίου. Το Αγγλικό κόρνο δεν τελειώνει σε ένα χωνί. Τελειώνει σε ανοιχτή καμπάνα με σχήμα αχλαδιού. Αυτό δίνει τού ήχου ένα ζεστό και μελαγχολικό χρώμα. Σε συνδυασμό με το καμπυλωμένο κομμάτι μεταξύ καλαμιού και το σώμα τού οργάνου.

Το Αγγλικό κόρνο παράγει τον ήχο με διπλή γλωττίδα. Τα καλάμια του είναι μακρύτερα και παχύτερα από τα . Λόγω αυτού, .

Ηχητικό παράδειγμα Αγγλικού Κόρνου [ Μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ ] Μέγεθος-αρχείου: 153 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των ξύλινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Περιστόμιο Ή αέρια στήλη στον ηχητικό σωλήνα διεγείρεται από τον παίκτη σε ταλαντώσεις - μέσω τού περιστομίου.
2. Μονή γλωττίδα Μπορεί και εκτελεί ταλάντωση κατά ένα σταθερό στόμιο.
3. Διπλή γλωττίδα Είναι δυνατόν να δονείται ή μία ενάντια τής άλλης
4. Οπές και κλειδιά Η παραγωγή διαφορετικών φθόγγων ως αποτέλεσμα.
Έτσι Αυξάνετε ή μειώνετε το μήκος τής αέριας στήλης.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για να παράγονται οι υψηλότεροι φθόγγοι.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι