Βιόλα - Γραφή και παραγωγή ήχου | Φίλιππος Δάγκας

Γραφή και παραγωγή ήχου τής Βιόλας

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Ή Βιόλα έχει 4 χορδές (). Οι χορδές τής Βιόλας μπορούν να χορδιστουν χαμηλότερα. Αυτό ονομά­ζεται σκορντατούρα (Ιταλικά: scordatura). Όμως (συνήθως) δεν εφαρμόζεται.

Σχετικά με την παραγωγή τού ήχου και την γραφή τής Βιόλας ισχύουν τα ίδια όπως στο Βιολί. Όμως το σκάφος τής Βιόλας είναι μεγαλύτερο από ότι . Γιἀ αυτό το λόγο είναι το παίξιμο σε υψηλές τονικές περιοχές προβληματικό.

Από τις 3 χαμηλόφωνες χορδές (4, 3 και 2) συνήθως δεν μπορείτε να περάσετε την 5 θέση, ενώ στη 1 χορδή με σιγουριά είναι 8 θέση δυνατόν. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και ή 10 θέση ή και 11 θέση. Ή χρήση μίας συγκεκριμένης χορδής γράφεται μέσω τού κανόνα: "στην χορδή σολ" Ιταλικά: "sul G" (η Α, D, C).

ηχεί όπου γράφεται. Γράφεται στο κλειδί τού Ντο τής 3ης γραμμής του πενταγράμμου. Γιἀ τις υψηλές τονικές περιοχές χρησιμοποιείται το κλειδί τού Σολ. Έτσι αποφεύγονται πολλές βοηθητικές γραμμές στο μουσικό πεντάγραμμο.

Επίσης δεν υπάρχει ένα ορισμένο όριο για τη μετάβαση από κλειδί σε κλειδί. Δηλαδή από το κλειδί τού Ντο στο κλειδί τού Σολ. Λόγω αυτού πρέπει ό εκτελεστής να γνωρίζει και τα 2 κλειδιά. Ανεξάρτητα τής τονικής περιοχής και τής κλίμακας πρέπει να είναι εις θέση χωρίς προβλήματα να παίζει.

Προσέξετε πως το κλειδί τού Ντο τής 3ης γραμμής είναι για τον βιολιστή ένα εμπόδιο. Λόγω αυτού δεν μπορεί να παίζει .

 

 

Ηχητικό παράδειγμα Βιόλας
[Ντμίτρι Σοστακόβιτς]
Μέγεθος αρχείου: 408 Kb
Τονική έκταση των χορδών τής Βιόλας
Ονομασια χορδης Τονικο υψος χορδης Τονικη εκταση χορδης (απο — μέχρι)
4.Χορδή (Ντο) Ντο Ντο [μικρή οκτάβα] — ρε1
3.Χορδή (Σολ) Σολ Σολ [μικρή οκτάβα] — λα1
2.Χορδή (ρε) ρε1 ρε1 — μι2
1.Χορδή (λα) λα1 λα1 — μι3