Διαχωρισμός των φωνών - Φόρμα | Φίλιππος Δάγκας

Διαχωρισμός των φωνών - Φόρμα

Μερικές φορές πρέπει ένα έγχορδο να εκτελέσει 2, 3 ή και 4 φθόγγους. Ό διαχωρισμός των φωνών σε μία τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητος. Τον καθορίζει ό ενορχηστρωτής στην παρτιτούρα με την ανάλογη ένδειξη. Για παράδειγμα, div. (Ιταλικά: divisi) πού σημαίνει, διαχωρισμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υλοποιείται πάντα ό διαχωρισμός των φωνών. Ό διαχωρισμός έχει την εξασθένηση τού ήχου ως αποτέλεσμα. Αλλά ό τονισμός τού ήχου είναι καλύτερος.

Ό διαχωρισμός των φωνών προϋποθέτει ένα ισχυρό τμήμα οργάνων. Μόνο τότε θα είναι ή ηχητική επίδραση ικανοποιητική. Ό διαχωρισμός των φωνών κάνει την παραγωγή από ορχηστρικά εφέ δυνατόν. Αυτα μπορούν να είναι δυναμικά ή και χρωματικά εφέ.

Διαχωρισμός των φωνών και οι ποικίλες δυνατότητες του

Οι φωνές εκτελούνται μεμονωμένα απο παίκτες οι οποιοι ειναι σε χωριστές ομάδες οργανωμένοι. Συνήθως δύο ή και περισσότερες φωνές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να σημειώσετε το divisi.

Διαχωρισμός των φωνών και παραλλαγές σημειογραφίας

1.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
Και οι 2 ομάδες σημειώνται στο ίδιο πεντάγραμμα. Χρησιμοποιείται το ίδιο στέλεχος για τον φθόγγο. Είναι δυνατόν όταν ό ρυθμός παραμένει ίδιος και για τις 2 φωνές. Ό διαχωρισμός σημειώνεται πάνω από το πεντάγραμμα. Ακριβώς εκεί πού αρχίζει:
Ό διαχωρισμός των φωνών στο μουσικό πεντάγραμμα (1η παραλλαγή)
2.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
Δύο διαφορετικά μουσικά πενταγράμματα για κάθε φωνή. Αυτή ή γραφή χρησιμοποιείται όταν οι φωνές είναι ρυθμικά διαφορε­τικές. Αλλά και όταν συχνά διασταυρώνονται. Ή ένδειξη Divisi σημειώ­νεται μεταξύ των πενταγράμμων:
Δύο διαφορετικά μουσικά πενταγράμματα για κάθε φωνή.
3.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
Και οι 2 ομάδες σημειώνται στο ίδιο πεντάγραμμα. Δεν χρησι­μο­ποιείται το ίδιο στέλεχος. Το στέλεχος τού άνω φθόγγου είναι πάντα στραμμένο προς τα επάνω. Και τού κάτω φθόγγου αντίστροφα. Ανεξάρτητα τού τονικού ύψους. Χρησιμοποιείται αυτή ή γραφή όταν οι 2 φωνές έχουν διαφορετικό ρυθμό. Και όταν υπάρχει ελάχιστη . Συνιστάται, να καθορίζεται ή αρχή τού διαχωρισμού με Divisi. Αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Ιδιο πεντάγραμμα, διαφορετικό στέλεχος τού άνω φθόγγου
4.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
Χρησιμοποιείται συνήθως για την απλοποιήσει περίπλοκων περασ­μάτων. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες εντός μίας φω­νής. Λοιπόν, μία ομάδα αρχίζει με τον τελευταίο φθόγγο τής άλλης ομάδας. Και κάνει παύση. Ή αλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται σε :
Divisi ενναλάξ
5.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
[ Div. a3 ]. Διαχωρισμός τρίφωνης λαβής.
Διαχωρισμός τρίφωνης λαβής
6.Παραλλαγή: Διαχωρισμός των φωνών και η σημειογραφία του
[ Div. a4 ]. Διαχωρισμός τετράφωνης λαβής.
Διαχωρισμός τετράφωνης λαβής

Διαχωρισμός των φωνών στο πεντάγραμμα και εναλλακτικές σημειώσεις

Ονομασία της ένδειξης: Div. da legii

Διαχωρισμός αναλόγιου. Κάθε αναλόγιο έχει δική του φωνή. Το οποίο και αυτο μπορεί να είναι διαχωρισμένο.

Ονομασία της ένδειξης: Unis. (Unisono)

Αλλοιώνει τον διαχωρισμό τής ομάδας.

Ονομασία της ένδειξης: Non div. (Non divisi/Χωρίς διαχωρισμό)

Συχνά χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί τής ένδειξης „Ταυτοφωνία“. Αυτός ό όρος χρησιμοποιείται όταν ό διαχωρισμός είναι δυνατόν. Όμως δεν επιθυμείτε.

Ονομασία της ένδειξης: La Metà

Ή μισή ομάδα παίζει. Δηλαδή, οι παίκτες πού κάθονται έξω.

Σολίστες έγχορδων οργάνων

Μερικές φορές απαιτείται ένα σόλο όργανο. Για ένα σολιστικό απόσπασμα. Ένα σόλο παίζεται από τον πρώτο βιολινίστα. Για παράδειγμα, στο ορχηστρικό έργο „Σεχραζάντ“ τού Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ.

Αποσπάσματα για 2 σόλο Βιολιά εκτελούνται από το 1ο αναλόγιο των Ι.Βιολιών. Σόλα για την Βιόλα δεν συνη­θίζονται. Όπως στο έργο τού Ό Χάρολντ στην Ιταλία. Ενώ το σόλο Βιολοντσέλο εμφανίζεται συχνά. Για παράδειγμα, στη 2η συμφωνία τού .

Λοιπόν, Το ακούμε στη 1η συμφωνία τού Γκούσταφ Μάλερ. Επίσης, ομάδες έγχορδων χρησιμοποιούνται σε ορχη­στρικά έργα σολιστικά. Για παράδειγμα, στη 9η συμφωνία τού .