Δομικά μέρη - Φόρμα | Φίλιππος Δάγκας

Δομικά μέρη - Φόρμα

„Φόρμα και ενορχήστρωση“ [ 2/2 ]

. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Γενικά, είναι ό ρόλος της να αποκαταστήσει την αστάθεια. Σε μία περίπτωση πού χρησιμοποιούνται διαρκώς τα ίδια όργανα. Αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αστάθεια.

Και βέβαια, μπορεί η ενορχήστρωση να κάνει δομικές αρχές ακουστές. Και το αντίστροφο είναι τής ενορχήστρωσης δυνατόν. Για παράδειγμα, 2 δομικά μέρη είναι ίδια. Αυτό μπορεί μέσω τής ενορχήστρωσης να „τυλιχθεί“. Δηλαδή, να μην είναι πια πραγματικά ακουστό. Σε ένα άλλο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη παρόμοια. Ή ενορχήστρωση μπορεί κάθε δομικό μέρος να κάνει „ορατό“. Και στο επόμενο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη διαφορετικά. Ή ενορχήστρωση θα μπορούσε να τον ήχο.

Ή ενορχήστρωση, είναι σημαντικό „εργαλείο“ για τον σχηματισμό τής δομής. Λόγω αυτού θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Προς „Φόρμα“, 1ο μέρος

Βασικά στοιχεία σε σχέση με τα Δομικά μέρη

Μία σύνθεση είναι „μοιρασμένη“ σε διάφορα δομικά μέρη. Τα οποία είναι αυτοτελή. Κάθε δομικό μέρος μπορεί να έχει το δικό του χαρακτηριστικό ηχόχρωμα. Μέσω αυτού λαμ­βαίνουν τα δομικά μέρη ειδικό βάρος. Λοιπόν, στη διαμόρ­φωση τής φόρμας παράγεται ιδιαίτερη επίδραση.

Τα Δομικά μέρη στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Ή μορφολογική δομή μίας σύνθεσης είναι σημαντική. Επίσης, και ή αποσαφήνιση της μέσω τής ενορχήστρωσης δυνατόν. Επιπλέον δυνατότητα για να αντιληφθεί ή δομή καλύτερα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τής εξωτερικής αλλαγής και την . Στη μουσική μας ή δομή έχει ειδικό βάρος. Ό ρόλος της είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια πού δημιούργησε ή ορχήστρα.

Παράδειγμα σε σχέση με τα Δομικά μέρη

Το παρακάτω παράδειγμα μπορεί να περιγραφεί ως εξαιρετικό. Σε σχέση με την ανάπτυξη τής δομής μέσω ενορχηστρωτικών τεχνικών. Βέβαια, λαμβαίνουν μέρος σε αυτήν και άλλες διαμορφωτικές δυνάμεις.

Ας δούμε τώρα όμως το παράδειγμα. Είναι απόσπασμα τής όπερας „Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης“ τού . Βλέπουμε το πρελούδιο τής πράξης Γ΄ (μέτρα 11-18). Σαφής είναι ή διάταξη των δομικών μερών. Αυτό συμβαίνει μέσω ενορ­χηστρωτικών τεχνικών. Πραγματοποιείται με την παράθεση των οργάνων των διάφορων ομάδων. Λοιπόν, ακούμε την απότομη αλλαγή τους. Δηλαδή, την μετάβαση από τα (1.μέρος) στα πνευστά (2.μέρος). Και αυτή ή αλλαγή συμβάλλει στην απο­σαφήνιση τής δομής.

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με τη [ Φόρμα: Δομικά μέρη ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα
„Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης“ 
Μέγεθος αρχείου: 305 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης“ 

Μέγεθος–αρχείου: 121 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τα Δομικά μέρη

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης“ . Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα για την Δομικά μέρη. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.