Περιεχόμενο

Φόρμα - Δομικά μέρη

„Φόρμα και ενορχήστρωση“ (2/2)

Ή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τής δομής. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Γενικά, είναι ό ρόλος της να αποκα­ταστήσει την αστάθεια. Σε μία περίπτωση πού χρησιμοποιούνται διαρκώς τα ίδια όργανα. Αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αστάθεια.

Επίσης, μπορεί να κάνει δομικές αρχές ακουστές. Και το αντίστροφο είναι τής ενορ­χήστρωσης δυνατόν. Για παράδειγμα, 2 δομικά μέρη είναι ίδια. Αυτό μπορεί μέσω τής ενορχήστρωσης να „τυλιχθεί“. Δηλαδή, να μην είναι πια πραγματικά ακουστό. Σε ένα άλλο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη παρόμοια. Ή ενορχήστρωση μπορεί κάθε δομικό μέρος να κάνει „ορατό“. Και στο επόμενο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη διαφορετικά. Ή ενορχήστρωση θα μπορούσε να τον ήχο.

Ή ενορχήστρωση, είναι σημαντικό „εργαλείο“ για τον σχηματισμό τής δομής. Λόγω αυτού θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Τα δομικά μέρη στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή μορφολογική δομή μίας σύνθεσης είναι σημαντική. Και ή αποσαφήνιση της μέσω τής ενορχήστρωσης δυνατόν. Είναι μία πρόσθετη δυνατότητα για να αντιληφθεί ή δομή καλύτερα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τής εξωτερικής αλλαγής και την . Λοιπόν, στη μουσική μας ή δομή έχει ειδικό βάρος. Ό ρόλος της είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια πού δημιούργησε ή ορχήστρα. Παρουσιάζοντας παρόμοια στοιχεία με εκείνα τού Heavy Metal.

Βασικά στοιχεία „Δομικά μέρη“

Μία σύνθεση είναι „μοιρασμένη“ σε διάφορα δομικά μέρη. Τα οποία είναι αυτοτελή. Κάθε δομικό μέρος μπορεί να έχει το δικό του χαρακτηριστικό ηχόχρωμα. Μέσω αυτού λαμ­βαίνουν τα δομικά μέρη ειδικό βάρος. Λοιπόν, στη διαμόρ­φωση τής φόρμας παράγεται ιδιαίτερη επίδραση.

Παράδειγμα: „Δομικά μέρη“

Το παρακάτω παράδειγμα μπορεί να περιγραφεί ως εξαιρετικό. Σε σχέση με την ανάπτυξη τής δομής μέσω ενορχηστρωτικών τεχνικών. Βέβαια, λαμβαίνουν μέρος σε αυτήν και άλλες διαμορφωτικές δυνάμεις.

Ας δούμε τώρα όμως το παράδειγμα. Είναι απόσπασμα τής όπερας „Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης“ τού . Βλέπουμε το πρελούδιο τής πράξης Γ΄ (μέτρα 11-18). Σαφής είναι ή διάταξη των δομικών μερών. Αυτό συμβαίνει μέσω ενορ­χηστρωτικών τεχνικών. Πραγματοποιείται με την παράθεση των οργάνων των διάφορων ομάδων. Λοιπόν, ακούμε την απότομη αλλαγή τους. Δηλαδή, την μετάβαση από τα (1.μέρος) στα πνευστά (2.μέρος). Και αυτή ή αλλαγή συμβάλλει στην απο­σαφήνιση τής δομής.


Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
Ό Αρχιτραγουδιστής τής Νυρεμβέργης
Πράξη Γ' - μέτρα 11-18

τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Σε σχέση με τα Δομικά μέρη μίας σύνθεσης.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος

Δομικά μέρη

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα, Πράξη Γ, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ Ό Αρχιτραγουδιστής, Μέτρα 11-14
 
Παρτιτούρα, Πράξη Γ, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ Ό Αρχιτραγουδιστής, Μέτρα 15-18

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 791 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα Ό Αρχητραγουδιστης τού Ρίχαρντ Βάγκνερ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF