Περιεχόμενο

Τύμπανο - Σύμβολα θανάτου

„Ηχητικά σύμβολα“ (1/4)

Ή συστηματική μελέτη μίας σύνθεσης επιτρέπει περαιτέρω αναλύσεις. Συμβαίνει παράλ­ληλα τής καθαρά μουσικής ανάλυσης. Δηλαδή, τής αρμονίας, τής μελωδίας, τού ρυθμού, τής ενορχήστρωσης, κλπ.

Όμως, έχουμε και την ερμηνεία των μουσικών συμβόλων (σημειογραφία). Αλλά και τού περιεχομένου (σημασιολογία). Αυτό ονομάζεται αναλυτική και ερμηνευτική προσέγγιση. Αυτή τώρα έχει ιδιαίτερο βάρος. Γιατί ή μορφή τής δυτικής μουσικής υπάρχει ως κείμενο. Ταυτοχρόνως και ως ένα ηχητικό γεγονός. Αλλά και ως υποκειμενικό περιεχόμενο φαντασίας. Λόγω αυτού απαιτεί διαμεσολάβηση διορατικότητας …Ηχητικά σύμβολα στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή χρήση των συμβόλων κάνει το „πλαστικό“ άκουσμα τής μουσικής δυνατόν. Σύμβολα τα οποία είναι για μία ορισμένη έννοια διαθέσιμα. Αλλά αυτή όχι άμεσα αναγνωρίσιμη. Σύμβολα όπως επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ρυθμοί, συγχορδίες ή και ηχοχρώματα. Λόγω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ένα υψηλότερο ηχητικό επίπεδο. Παράλληλα στην επέκταση τού ηχόχωρου. Και ή „έννοια“ γίνεται από τον ακροατή αντιληπτή. Λοιπόν, ή μουσική μας απομακρύνεται από στερεότυπες φόρμουλες. Και αποκτά έτσι ένα υψηλότερο επίπεδο.


Βασικά στοιχεία „Τύμπανο - Σύμβολα θανάτου“

Το μπορεί να απεικονίζει σκοτεινές δυνάμεις. Ιδίως οι θαμποί φθόγγοι τής χαμηλής τονικής περιοχής του. Αλλά και ηχητικά σύμβολα θανάτου είναι για το Τύμπανο δυνατόν. Το Τύμπανο ηχεί προς το βάθος διάχυτα. Και αυξάνεται όσο πιο χαμηλότερα το Τύμπανο παίζεται. Λόγω αυτού αυξάνεται ή ικανότητα του να ανταποκρίνεται στα παραπάνω φαινό­μενα.


Παράδειγμα: „Τύμπανο - Σύμβολα θανάτου“

Ακολουθεί ένα παράδειγμα από την 3η συμφωνία τού . Το Τύμπανο ακούγεται λίγο πριν από τη λήξη τού 2ου μέρους. Mε ένα ενιαίο κτύπημα στο pp. . Σχετικά τής ιδέας τού συνθέτη αξίζει να δώσουμε εδώ ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά και σε σχέση με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα πού παράγεται.

Το παράδειγμα ξεκινά με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας Φλάουτο / Ι.. Τουλάχιστον σταδιακά οδηγούνται στο ίδιο τονικό ύψος. Ή ορχήστρα γίνεται εμφανής. Τα I.Βιολιά ηχούν σιγανά, „sotto voce“ (βλέπετε την παρτιτούρα). Ενώ τα και τα παίζουν διακριτικά πιτσικάτο. Λοιπόν, ή αρχίζει να σωπαίνει.

χάνει ρυθμικά την "ισορροπία" του. Επιπλέον, το θέμα εκτελείται ελλιπής από τα I.Βιολιά. Ή ορχηστρική δομή φαίνεται σπασμένη. Ή πορεία αρχίζει να „κουτσαίνει“. Αντιπροσωπεύει ηχητικά το Τύμπανο τον θάνατο; Ακριβείς πληροφορίες από τον συνθέτη δεν είναι γνωστές. Αλλά ότι ή υπόθεση έχει σχέση με τα σύμβολα θανάτου είναι κοντά.


Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
3η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 236-241

τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Σε σχέση με των συμβόλων θανάτου „Τύμπανο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος

Τύμπανο - Σύμβολα θανάτου

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, 3η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 236-241, τού Μπετόβεν
 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
3η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 236-241


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 370 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „3.Sinfonie 2ο μέρος“ του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF