Γραφή και παραγωγή ήχου - Κλαρινέτο - Φίλιππος Δάγκας

Κλαρινέτο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κλαρινέτο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Κλαρινέτο - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

είναι ένα κλειστό κυλινδρι­κό ξύλινο πνευστό με μονή γλωττίδα. Το Κλαρι­νέτο έχει πολύ υψηλό βαθμό τεχνικής τελειό­τητας. Ή δομή του είναι πολύπλοκη, δηλαδή ό τεχνικός μηχανισμός του. Επο­μένως, και ό χειρισμός του είναι δύσκολος. Λόγω αυτού συμβαίνει ή χείρηση του πάντα εις βάση τής ίδιας κλίμακας. Συνεπώς, το Κλαρινέτο δεν ηχεί όπου γράφεται. Για παράδειγμα, το Κλαρινέτο σε Σι♭ ηχεί έναν τονο κάτω όπου γράφεται.

Στην φάση τής ανάπτυξης τού Κλαρινέτου έπρεπε για κάθε τονικότητα να χρησιμοποιείται άλλο όργανο. Από την ποικιλία αυτών των οργάνων χρησιμοποιούνται σήμερα τα ακόλουθα. Το Κλαρινέτο σε Λα, σε Σι♭ και σε Ντο. Επίσης, το Μικρό κλαρινέτο σε Μι♭ και σε Ρε. Και τέλος το Μπάσο κλαρινέτο σε Σι♭. Ανάλογα με το μέγεθος τού οργάνου καθορίζεται ή θέση τής θεμέλιου κλίμακας. Δηλαδή ανάλογα το μήκος τής αέριας στήλης. Στο ορχηστρική γλώσσα εννοείται με Κλαρινέτο πάντα το Κλαρινέτο σε Λα, σε Σι♭ και Ντο.

Τα ειδικά Κλαρινέτα αναφέρονται με την ειδική ονομασία τους. Μικρό κλαρινέτο σε Μι♭ και σε Ρε, Μπάσο κλαρινέτο κ.λ.π. Επαρκή στην παρτιτούρα να καθοριστεί ή σημείωση: „Κλαρινέτο σε Μι♭“. Ό ενορχηστρωτής δεν λαμβάνει σήμερα τα τεχνικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα υπόψη. Είναι υπόθεση τού εκτελεστή. Να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Γιά την χρησιμοποιείται το κλειδί τού Σολ. Γράφεται πάντα ομοιόμορφα, από το μι [Μικρή οκτάβα] έως το ντο4. Μόνο για το Μπάσο κλαρινέτο χρησιμοποιείται .

Ηχητικό παράδειγμα Κλαρινέτου [ Ιγκόρ Στραβίνσκι ]
Μέγεθος-αρχείου: 857 Kilobyte
Τεχνικές και εφέ (Κλαρινέτο)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Βιμπράτο (Μόνο Τζαζ και σόλο) Χ
Τρίλιες Χ
Τρεμουλιαστό Χ
Γλίστρημα Χ
Σορντίνα