Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Κόντρα φαγκότο - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα φαγκότο - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές του Κόντρα φαγκότου„ για μεγέθυνση.

Το Κόντρα φαγκότο - Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Μικρή οθόνη

είναι στά­θερά μελαγχολικός και σοβαρός. Κάποιες λυρικές και ρομαντικές μελωδίες τού είναι ξένες. Και ή θεωρητικά δυνατή χρήση ως χιουμοριστικό εφέ φαίνεται ακατάλληλη. Για­τί, ό ηχητικός χαρακτήρας του είναι σοβαρός.

Στά πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

, μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια όργανα των ξύλινων πνευστών. Σχετικά τής φωνής τού μπάσου.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα φαγκότου [ Σύνθεση του Μοντέστ Μουσόργκσκι ] Μέγεθος αρχείου: 354 Kilobyte
Οι τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα τού Κόντρα φαγκότου
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλή Αρκετα σκληρό άκουσμα και πικρό. σι♭ 1 — φα 1
Μεσαία Εξαιρετικά σκοτεινό. Στο Piano διαθέτει μεγάλη δύναμη. μι [Μικρή οκτάβα] —
Φα [Μεγάλη οκτάβα]
Χαμηλή Ιδιαίτερα παχύ άκουσμα και σκοτεινό. Μι [Μεγάλη οκτάβα] — Λα1