Γραφή και παραγωγή ήχου - Κόντρα φάγκοτο - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα φάγκοτο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κόντρα φάγκοτο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Κόντρα φάγκοτο - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

Ή κλίμακα τού γράφεται όπως εκείνη τού κανονικού Φαγκότου. Όμως, ηχεί μία οκτάβα χαμηλότερα. Χρησι­μοποιεί­ται μόνο το κλειδί τού Φα. Γιατί, ή κλίμακα τού δεν καλύπτει τις υψηλές τονικές περιοχές όπως το .

Ή κλίμακα τού μπορεί να επεκταθεί. Με την τοποθέτηση τής "A" επέκτασης έως σι♭1. κυμαίνεται από το Σι φυσικό1 έως σι♭1. Περιλαμβάνει, περίπου 2 οκτάβες και μία πέμπτη τής κλίμακας. Σε αντίθεση τού κανονικού Φαγκότου, με 3 οκτάβες και μία τέταρτη. Βλέπετε την εικόνα. Εδώ παρατηρείται ένα μειονέκτημα τού Κόντρα φαγκότου. Πώς για τις υψηλές τονικές περιοχές είναι το κανονικό Φαγκότο πιο κατάλληλο.

Ή τεχνική στο Κόντρα φαγκότο αντιστοιχεί στην . Όπως ή λαβή των δακτύλων και ή πίεση των χειλιών τού εκτελεστή στο καλάμι. Μόνο, ο,τι το Κόντρα φαγκότο δεν αντιδρά τόσο γρήγορα όπως το κανονικό Φαγκότο. Το γεγονός αυτό, επηρεάζει ειδικά τα περάσματα σε στακάτο.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα φαγκότου [ Μοντέστ Μουσόργκσκι ]
Μέγεθος αρχείου: 354 Kilobyte
Τεχνικές και εφέ („Κόντρα φαγκότο“)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Λεγκάτο Χ
Στακάτο Χ
Τρίλιες Χ
Τρεμουλιαστό Χ
Σορντίνα