Κόντρα φαγκότο - Γραφή και παραγωγή ήχου | Φίλιππος Δάγκας

Γραφή και παραγωγή ήχου τού Κόντρα φαγκότου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

είναι μέλος τής οικο­γένειας "Φαγκότο". Ή κλίμακα τού γράφεται όπως εκείνη τού κανονικού Φαγκότου. Όμως, ηχεί μία οκτάβα χαμηλότερα. Χρησι­μοποιεί­ται μόνο το κλειδί τού Φα. Γιατί, ή κλίμακα τού δεν καλύπτει τις υψηλές τονικές περιοχές όπως το .

Ή κλίμακα τού μπορεί να επεκταθεί. Με την τοποθέτηση τής "A" επέκτασης έως σι♭1. κυμαίνεται από το Σι φυσικό1 έως σι♭1. Περιλαμβάνει, περίπου 2 οκτάβες και μία πέμπτη τής κλίμακας. Σε αντίθεση τού κανονικού Φαγκότου, με 3 οκτάβες και μία τέταρτη. Βλέπετε την εικόνα. Εδώ παρατηρείται ένα μειονέκτημα τού Κόντρα φαγκότου. Πώς για τις υψηλές τονικές περιοχές είναι το κανονικό Φαγκότο πιο κατάλληλο.

Ή τεχνική στο Κόντρα φαγκότο αντιστοιχεί στην . Όπως ή λαβή των δακτύλων και ή πίεση των χειλιών τού εκτελεστή στο καλάμι. Μόνο, ο,τι το Κόντρα φαγκότο δεν αντιδρά τόσο γρήγορα όπως το κανονικό Φαγκότο. Το γεγονός αυτό, επηρεάζει ειδικά τα περάσματα σε στακάτο.

 

 

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα φαγγότου
[Μουσική του Μοντέστ Μουσόργκσκι]
Μέγεθος αρχείου: 354 Kb
Τεχνικές και εφέ („Κόντρα φαγκότο“)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Λεγκάτο Χ
Στακάτο Χ
Τρίλιες Χ
Τρεμουλιαστό Χ
Σορντίνα