Μικρό ταμπούρο - Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα | Φίλιππος Δάγκας

Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τού Μικρού ταμπουριού

δέν καθορίζεται ειδικά στην παρτιτούρα. Δηλαδή, το Μικρό ταμπούρο με τεντωμένες χορδές και δίχως σιγαστήρες. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με «σιγαστήρα», καθορίζεται στην παρτιτούρα. είναι ισχυρός, σαφής και με μεταλλική ευκρίνεια. Αυτές οι ιδιότητες ηχούν ομοιόμορφα από την χαμηλότερη έως την υψηλότερη . Στο Μικρό ταμπούρο κυριαρχεί ό θορυβοειδής χαρακτήρας τού ήχου. Όμως το Μικρό ταμπούρο μπορεί σε χαμηλή δυναμική νἀ παράγει «μουσικό» ήχο.

Οι λειτουργίες του είναι καθαρά ρυθμικής φύσεως. . Αλλάζοντας την πίεση τής μεμβράνης του. Ενδιαφέρουσα χρήση τού Μικρού ταμπουριού κάνει ό . Σε όλες τις παραλλαγές πού μπορεί να φανταστεί κανείς. Ήδη στην παρτιτούρα τής "Σαλώμη" του, εισήχθηκε στη σύγχρονη μουσική. Όμως, το κύριο καθήκον τού Μικρού ταμπουριού παραμένει ή εκτέλεση ρυθμικών λειτουργιὠν. Σημειώστε, ότι ή επίδραση έντασης αυξάνει μέσω τού στροβιλισμού.

Στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal" είναι ή κύρια λειτουργία τού Μικρού ταμπουριού ή εντατικοποίηση τού ήχου. Σε συνδυασμό με υψηλόφωνα όργανα των άλλων τμημάτων. Όπως το και το . Μία άλλη λειτουργία τού Μικρού ταμπουριού είναι ή εκτέλεση ρυθμικών ηχητικών εφέ.

Ηχητικό παράδειγμα Μικρού ταμπουριού
[Μουσική του Μαουρίς Ραβέλ]
Μέγεθος αρχείου: 174 Kb
Το Μικρό ταμπούρο με άλλα όργανα (ηχητικοί συνδυασμοί)
Κρουστο οργανο Συνδυασμος με αλλα οργανα Χαρακτηρας ηχου
Μικρό ταμπούρο Όμποε και Κλαρινέτο Εντατικοποίηση τού ήχου
Μικρό ταμπούρο Έγχορδα (τρεμούλισμα) Ό θόρυβος τού δοξαριού δυναμώνει ιδιαίτερα
Μικρό ταμπούρο Φλάυτο και Τρομπέτα Ισχυρή ενίσχυση τού ήχου