Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Μικρό ταμπούρο - Φίλιππος Δάγκας

Μικρό ταμπούρο - Τονικές περιοχές

δέν καθορίζεται ειδικά στην παρτιτούρα. Δηλαδή, το Μικρό ταμπούρο με τεντωμένες χορδές και δίχως σιγαστήρες. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με «σιγαστήρα», καθορίζεται στην παρτιτούρα. είναι ισχυρός, σαφής και με μεταλλική ευκρίνεια. Αυτές οι ιδιότητες ηχούν ομοιόμορφα από την χαμηλότερη έως την υψηλότερη Στο Μικρό ταμπούρο κυριαρχεί ό θορυβοειδής χαρακτήρας τού ήχου. Όμως το Μικρό ταμπούρο μπορεί σε χαμηλή δυναμική νά παράγει «μουσικό» ήχο.

Οι λειτουργίες του είναι καθαρά ρυθμικής φύσεως. . Αλλάζοντας την πίεση τής μεμβράνης του. Ενδιαφέρουσα χρήση τού Μικρού ταμπουριού κάνει ό . Σε όλες τις παραλλαγές πού μπορεί να φανταστεί κανείς. Ήδη στην παρτιτούρα τής "Σαλώμη" του, εισήχθηκε στη σύγχρονη μουσική. Όμως, το κύριο καθήκον τού Μικρού ταμπουριού παραμένει ή εκτέλεση ρυθμικών λειτουργιών. Σημειώστε, ότι ή επίδραση έντασης αυξάνει μέσω τού στροβιλισμού.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Ή κύρια λειτουργία τού Μικρού ταμπουριού είναι ή εντατικοποίηση τού ήχου. Σε συνδυασμό με υψηλόφωνα όργανα των άλλων τμημάτων. Όπως το Όμποε και το Μία άλλη λειτουργία τού Μικρού ταμπουριού είναι ή εκτέλεση ρυθμικών ηχητικών εφέ.

Ηχητικό παράδειγμα Μικρού ταμπουριού [ του Μαουρίς Ραβέλ ]
Μέγεθος αρχείου: 174 Kilobyte
Το Μικρό ταμπούρο με άλλα όργανα (ηχητικοί συνδυασμοί)
Κρουστό όργανο Συνδυασμός με άλλα όργανα Χαρακτήρας ήχου
Μικρό ταμπούρο Όμποε και Κλαρινέτο Εντατικοποίηση τού ήχου
Μικρό ταμπούρο Έγχορδα (τρεμούλισμα) Ό θόρυβος τού δοξαριού δυναμώνει ιδιαίτερα
Μικρό ταμπούρο Φλάυτο και Τρομπέτα Ισχυρή ενίσχυση τού ήχου