Εγχορδα όργανα στην κλασική ορχήστρα 2/3 | Φίλιππος Δάγκας

Έγχορδα όργανα στην κλασική ορχήστρα - Λειτουργίες 2/3

Τα Έγχορδα όργανα και ή χρήση τους στην κλασική ορχήστρα

Έγχορδα όργανα: I.Βιολιά
Συνήθως υπογραμμίζουν την μελωδία μίας σύνθεσης. Αλλά μπορούν να τής δώσουν και ειδικό βάρος στη άνω οκτάβα. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες „γεμίζουν“ τον ήχο. Ιδίως στις υψηλές τονικές περιοχές. Δηλαδή, έναντι τής μελωδίας στην μεσαία τονική περιοχή.
Έγχορδα όργανα: II.Βιολιά
Συχνά, συνοδεύουν την μελωδία των Ι.Βιολιών σε 3ες ή 6ες. Αλλά, μπορούν και άλλες λειτουργίες να έχουν. Όπως, την ενίσχυση στην οκτάβα. Γενικά, συνοδευτικό χαρακτήρα ή και ξεχωριστή φωνή.
Έγχορδα όργανα: Βιόλες
Συνήθως, επιφορτισμένες με τη συνοδεία, ή σταδιακά με την μελωδία. Επίσης, εναλλάσσεται με το Βιολοντσέλο εάν εκείνο παύει. Μπορεί όμως να παίζει και το θέμα.
Έγχορδα όργανα: Βιολοντσέλα
Συνήθως αντιπροσωπεύει την φωνή τού μπάσου. Παίζουν την μελωδία στην μεσαία τονική περιοχή. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στο „γέμισμα“ τού ήχου.
Έγχορδα όργανα: Κοντραμπάσα
Σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνα για την ενίσχυση τού μπάσου μία οκτάβα κάτω. Ανεξάρτητες λειτουργίες μπάσου είναι σχεδόν άγνωστες.

Λεπτομερώς τα μεμονωμένα καθήκοντα των έγχορδων οργάνων

Παύσεις

Παύσεις μπορούν να αναλύσουν τον "χονδρό" ήχο των βαθύφωνων οργάνων. Για να δώσουν τής μελωδίας περισσότερο βάρος. Μία συνηθισμένη τεχνική είναι το „τούτι τής ορχήστρας έγχορδων οργάνων“ .

Πρόκειται για την σταδιακή εναλλαγή των κινήσεων. Δηλαδή, από επάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μπάσο κοντινούο ως „γέμισμα“ τού ήχου. Αλλά αυτό εξαρτάται πάντα από τον χαρακτήρα τού αποσπάσματος. Δεν θα ήταν σκόπιμο για απόσπασμα με „κινούμενο“ χαρακτήρα.

Τρεμουλιαστό

Παρτιτούρα για το Τρεμουλιαστό της ορχήστρας εγχόρδων οργάνων

Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.

Με το τρεμουλιαστό που βρίσκονται οι νότες σε οκτάβες δεν θα επιτυγχάνονταν καλό αποτέλεσμα με ένα μόνο όργανο (για παράδειγμα το Βιολί ). Στη χορωδιακή ενορχήστρωση δίνει στα βιολιά δύναμη, λάμψη και πληρότητα σε γρήγορο ρυθμό. Και επομένως είναι ένα πολύ δημοφιλές μέσο για την ανάπτυξη της μέγιστης ισχύος.

Πιτσικάτο

Ένας ειδικός τρόπος παραγωγής ήχου χωρίς τη χρήση δοξαριού. Το Πιτσικάτο παίζεται με το τζίμπιμα της χορδής με την άκρη του δακτύλου. Το αποτέλεσμα ειναι η μίμηση του ήχου της άρπας ή του λαούτου. Στα υψηλότερα επίπεδα, το Πιτσικάτο του βιολιού ακούγεται φυσικά πολύ αιχμηρό και γυάλινο. Στο χαμηλότερο μητρώο ο ήχος είναι μάλλον θαμπός. Σημειώστε την ομοφωνία με την άρπα.

Δυναμική

Τά Έγχορδα όργανα ανήκουν στα πιο πλούσια όργανα πού συμπεριλαμβάνει ή Σε σχέση με την τεχνική εκτέλεση και την δυναμική τους. Στην συνολική τονική έκταση τους, είναι κάθε στάθμη τής δυναμικής διαθέσιμη. Από το ppp = „όσο πιο σιγανά είναι δυνατόν“ έως το fff = „όσο πιο δυνατα είναι δυνατόν“. Σε πεντάλ φθόγγους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κινήσεως. Το κρεσέντο = „όλο και πιο δυνατά“ και το ντεκρεσέντο = „όλο και πιο σιγανά“ είναι επίσης, με κάθε τρόπο για τα Έγχορδα όργανα δυνατόν.

1/3.Παραδείγμα για τη κλασική ορχήστρα 3/3 Παραδείγμα για τη κλασική ορχήστρα