Έγχορδα όργανα στην κλασική ορχήστρα 3/3 | Φίλιππος Δάγκας

Έγχορδα όργανα στην κλασική ορχήστρα 3/3 - Ηχητικοί συνδυασμοί

Γενικές πληροφορίες με τα έγχορδα όργανα και τους ηχητικούς συνδυασμούς

Λόγω αυτού, εφαρμόζονται σε όλα τα έγχορδα οι ίδιοι κανόνες. Σχετικά των ηχητικών συνδυασμών με άλλα όργανα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν το τονικό ύψος. Αφενός από το έγχορδο και αφετέρου από το όργανο με το οποίο σκοπεύετε να συνδυαστεί.

Τα Έγχορδα όργανα και οι συνδυασμοί με τα „Ξύλινα πνευστά“

Για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας ισχύει: O ήχος από τα Έγχορδα όργανα „γεμίζει“ και ακούγεται πιο ισχυρός. Ενώ, αυτός των ξύλινων πνευστών ακούγεται μαλακότερος. Για τον συνδυασμό στην οκτάβα και τον συνδυασμό συγχορδίας ισχύει: ότι ο ήχος των ξύλινων πνευστών εναντίον των έγχορδων ακούγεται ιδιαίτερα δυνατά. Δηλαδή, ό ήχος από τα Έγχορδα όργανα είναι ασθενής. Προϋπόθεση είναι ή τονική περιοχή, οι φωνητικές οδηγίες και ή .

Τα Έγχορδα όργανα και οι συνδυασμοί με τα „Χάλκινα πνευστά“

Για τη ηχητική επίδραση και τα χάλκινα πνευστά ισχύει: δεν είναι πραγματικά καλή κυρίως σε συνδυασμό ταυτοφωνίας και συγχορδιών με τις και τα τρομπόνια. Ενώ το . Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν: τα Έγχορδα όργανα και τα χάλκινα πνευστά ηχούν στο ίδιο με τα ξύλινα.

Άλλοι συνδυασμοί ήχου με τα Έγχορδα όργανα

Με μεμβρανόφωνα ή χορδόφωνα όργανα μπορούν καλά αποτελέσματα να επιτευχθούν. Για παράδειγμα, το Τύμπανο, το Μικρό ταμπούρο, το Μεγάλο ταμπούρο, και την Άρπα

Τα Έγχορδα όργανα στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Οι ηχητικοί συνδυασμοί με τα Έγχορδα μπορούν να αποτελούν την βάση στη δημιουργία τού χαρακτηριστικού ήχου μιας σύνθεσης. Εκείνου τού ήχου πού κάνει τη μουσική αυθεντική. Ιδίως, οι Βιόλες, και τα Βιολοντσέλα. Σε συνδυασμό με τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα και τα μεμβρανόφωνα όργανα. Αυτά αποτελούν τη βάση τής ορχήστρας της Συμφωνικής World Music.

2/3.Παραδείγμα για τη κλασική ορχήστρα