Μικρό τούτι - Ορχηστρικά εφέ | Φίλιππος Δάγκας

Μικρό τούτι - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τού Τούτι

Παράγεται ταυτόχρονα από την ονομάζεται ό ήχος Τούτι. Δηλαδή, όταν όλα τα όργανα της ορχήστρας ταυτόχρονα ηχούν. Τέτοιες περιπτώσεις βρίσκομαι, για παράδειγμα στην παρακμή ενός θέματος. Επίσης, στην .

Από διάφορους παράγοντες εξαρτάται η ενορχήστρωση τού «Τούτι». Για παράδειγμα, όπως την . Αλλά και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι ση­μαντικός. Σε ένα «Τούτι» μπορούν και όργανα να παίζουν, τα οποία εχουν ήχο μικρής διάρκειας. Όπως, μία Άρπα, ένα Τύμπανο, ένα Μεγάλο ταμπούρο, και αλλα παρόμοια όργανα.

Στην „φυσική“ του μορφή, το «Τούτι» εκτελείται στο f [Ιταλικά: forte = „δυνατά“]  ή στο  ff [Ιταλικά: fortissimo = „πολύ δυνατά“]. Αλλά, και στο p [Ιταλικά: piano = „σιγανά“] μπορεί το «Τούτι» να εκτελεσθεί. Διάφορα κριτήρια ειναι βασικά για να επιτευχθεί ομοιόμορφος ήχος. Όπως ή σχέση μεταξύ των φωνών. Οι και οι τονικές περιοχές των οργάνων. Αλλά και τα χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τους ανήκουν στα βασικά κριτήρια. Στην πιο βολική τους θέση συμβαίνει ηχητικά η χρήση των οργάνων. Αλλά και στην πιο ισχυρή.

Το Μικρό τούτι στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Αρχικά ειναι ό διαχωρισμός τού «Τούτι» απαραίτητος. Συνήθως ξεχωρίζεται σε «δυναμικό Τούτι συγχορδιών» και σε «θεματικό Τούτι». Στο «δυναμικό Τούτι συγχορδιών», ή ηχηρότητα τού ήχου και ή δύναμη του „ξεδιπλώνεται“. Στο «θεματικό Τούτι» οδηγείται, στο  f [Ιταλικά: forte = „laut“]  ή στο  ff [Ιταλικά: fortissimo = „sehr laut“], ένα θέμα.

Το Μικρό τούτι στην ορχήστρα

Είναι σκόπιμο να ξεχωρίζομαι μεταξύ «Μικρό τούτι» και . Σε ένα «Μικρό τούτι» ηχούν όλα τα όργανα τής ορχήστρας ταυτόχρονα. Δηλαδή, Πρέπει να αναφερθεί ότι το «Τούτι» μπορεί να διαχωριστεί. Μάλιστα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων οργάνων.

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι ό χαρακτήρας τού ήχου καθοριστικός. Αλλά και το τονικό ύψος τού αποσπάσματος. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τον τύπο των οργάνων σε ένα Μικρό Τούτι. Επίσης, και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι σημαντικός.

Παράδειγμα: Το Μικρό τούτι στην ορχήστρα

Στο ακόλουθο παράδειγμα ακούμε ένα Μικρό Τούτι. Στο οποίο ένα μέρος των ξύλινων και χάλκινων πνευστών δεν συμμετέχει. Στην αρχή „κρατάνε“ τα πνευστά τον φθόγγο τους (οστινάτο). Ενώ, τα έγχορδα αναβιώνουν την ηχητική επιφάνεια. Και τα Ι.Βιολιά οδηγούνται θεματικά.

Τα ξύλινα και χάλκινα μαζί με τα έγχορδα παράγουν έναν ειδικό ήχο. Δηλαδή, ένα ιδιαίτερο άκουσμα πού κάνει την ομάδα στο Τούτι αναγνωρίσιμη. Αυτό, συνήθως ονομάζομαι ως „κλειστή ηχητική επίδραση“. Είναι προϋπόθεση για να λάβει το Τούτι ιδιαίτερο ηχητικό βάρος.

Το Μικρό Τούτι λαμβάνει λόγω αυτού ιδιαίτερη εντατικοποίηση. Σχετικά τής δυναμικής και τού ηχοχρώματος. Αλλά και τού αριθμού συμμετεχόντων οργάνων. Αναπτύζεται μετά από 8 μέτρα σε ένα Μεγάλο Τούτι.

Κατέβασμα πόρων [ Ορχηστρικά εφέ Μικρό τούτι ]

Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν

Ηχητικό παράδειγμα „Έγκμοντ“ Έργο 84 
Μέγεθος αρχείου: 169 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Έγκμοντ“ Έργο 84 
Μέγεθος–αρχείου: 119 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με το Μικρό τούτι

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Έγκμοντ - Έργο 84 μέτρα 297-304“. Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν. Παραδείγμα για το Μικρό τούτι. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.