Μικρό τούτι - Ορχηστρικά εφέ | Φίλιππος Δάγκας

Μικρό τούτι - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τού „Τούτι“

Τούτι ονομάζεται ό ήχος πού παράγεται ταυτόχρονα από την . Δηλαδή, όταν όλα τα όργανα ταυτόχρονα ηχούν. Τέτοιες περιπτώσεις βρίσκομαι, π.χ. Στην παρακμή ενός θέματος. Αλλά και στην .

Ή ενορχήστρωση τού «Τούτι» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, όπως την . Αλλά και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι σημαντικός. Σε ένα «Τούτι» μπορούν και όργανα να παίζουν, με ήχο μικρής διάρκειας. Όπως, μία , ένα , ένα , και παρόμοια.

Στην „φυσική“ του μορφή, το «Τούτι» εκτελείται στο f  ή στο  ff. Αλλά, και στο p μπορεί το «Τούτι» να εκτελεσθεί. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφος ήχος είναι διάφορα κριτήρια βασικά. Όπως ή σχέση μεταξύ των φωνών. Οι και οι τονικές περιοχές των οργάνων. Αλλά και τα χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τους. Ή χρήση των οργάνων συμβαίνει ηχητικά στην πιο βολική τους θέση. Αλλά και στην πιο ισχυρή.

Το Τούτι στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Πρώτον, ό διαχωρισμός τού «Τούτι» είναι απαραίτητος. Χωρίζεται σε «δυναμικό Τούτι συγχορδιών» και σε «θεματικό Τούτι», συνήθως. Στο «δυναμικό Τούτι συγχορδιών», ή ηχηρότητα τού ήχου και ή δύναμη του „ξεδιπλώνεται“. Στο «θεματικό Τούτι» οδηγείται, στο  f  ή στο  ff, ένα θέμα.

Το „Μικρό τούτι“ στην ορχήστρα

Είναι σκόπιμο να ξεχωρίζομαι μεταξύ «Μικρό Τούτι» και . Σε ένα «Μικρό Τούτι» δέν ηχούν ταυτόχρονα όλα τα όργανα τής ορχήστρας. Μόνο ένα μέρος από τα χάλκινα μπορούν να συμμετέχουν στο «Τούτι». Σε μία άλλη περίπτωση μπορούν τα ξύλινα να παίζουν όλα ή μόνο ένα μέρος.

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι ό χαρακτήρας τού ήχου καθοριστικός. Αλλά και το τονικό ύψος τού αποσπάσματος. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τον τύπο των οργάνων σε ένα «Μικρό Τούτι». Επίσης, και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι σημαντικός.

Παράδειγμα: Το „Μικρό τούτι“ στην ορχήστρα

Στο ακόλουθο παράδειγμα ακούμε ένα «Μικρό Τούτι». Στο οποίο ένα μέρος των ξύλινων και χάλκινων πνευστών δεν συμμετέχει. Στην αρχή „κρατάνε“ τα πνευστά τον φθόγγο τους (οστινάτο). Ενώ, τα έγχορδα αναβιώνουν την ηχητική επιφάνεια. Και τα Ι.Βιολιά οδη­γούνται θεματικά.

Τα ξύλινα και χάλκινα μαζί με τα έγχορδα παράγουν έναν ειδικό ήχο. Δηλαδή, ένα ιδιαίτερο άκουσμα πού κάνει την ομάδα στο «Τούτι» αναγνωρίσιμη. Αυτό, συνήθως ονομάζομαι ως „κλειστή ηχητική επίδραση“. Είναι προϋπόθεση για να λάβει το «Τούτι» ιδιαίτερο ηχητικό βάρος.

Το «Μικρό Τούτι» λαμβάνει λόγω αυτού ιδιαίτερη εντατικοποίηση. Σχετικά τής δυναμικής και τού ηχοχρώματος. Αλλά και τού αριθμού συμμετεχόντων οργάνων. Αναπτύζεται μετά από 8 μέτρα σε ένα «Μεγάλο Τούτι». Βλέπετε τελευταίο μέτρο τού παραδείγματος.

Κατέβασμα πόρων[ Ορχηστρικά εφέ „Μικρό τούτι“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας „Έγκμοντ“ Έργο 84 μέτρα 297-304 τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Σε σχέση με το „Μικρό τούτι“.

Μικρό τούτι

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση του
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, Εγκμοντ, Μέτρα 301-304, τού Μπετόβεν
 
Παρτιτούρα, Εγκμοντ, Μέτρα 297-300, τού Μπετόβεν