Σούλ τάστο - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Σούλ τάστο Ιταλ. „sul tasto“

Περιγραφή τής τεχνικής

Στο „Σούλ τάστο“ μετακινείται το δοξάρι προς . Εκεί σύρονται οι τρίχες τού δοξαριού πάνω στις χορδές. Ό ήχος πού παράγεται είναι ασθενέστερος και πιο μαλακός.

Αιτιολόγηση

Το „Σούλ τάστο“ δεν ευνοεί τη διάδοση αρμονικών φθόγγων. Όμως, ή συνήχηση των αρμονικών δίνει στο όργανο το ιδιαίτερο άκουσμα. Αυτό κάνει να ξεχωρίζει από άλλα όργανα και λέγεται ηχόχρωμα. Συνεπώς, ό ήχος πού παράγεται από το „Σούλ τάστο“ είναι σχετικά „άχρωμος“.

Χρήση «Σούλ τάστο»

Το „Σούλ τάστο“ είναι παράγοντας πού επηρεάζει το ηχόχρωμα. Λόγω αυτού χρησι­μο­ποιείται ως μελωδική έκφραση. Αλλά και το τονικό ύψος μπορεί να αλλοιωθεί. Το „Σούλ τάστο“ εφαρμόζεται επίσης, για να ηχεί ταυτόχρονα και ή ) του. Ό ήχος ακούγεται απαλά σαν εκείνος από το Φλάουτο. Για αυτό ονομάζεται το „Σούλ τάστο“ και «flautato» ή «Flautando».

Το Σούλ τάστο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Σημαίνει, ή δυνατότητα τού «μαλακού» ακούσματος τού ήχου. Μετακινώντας την θέση τού δοξαριού πάνω στο . Και ό ήχος του, ό οποίος ακούγεται συνήθως πλουτισμένος με αρμονικούς, «χάνεται». Όμως, χωρίς νἀ χάσει εντελώς την ηχοχρω­ματική του σφραγίδα.

Βασικά στοιχεία «Σούλ τάστο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „sul tasto“
Γερμανικά: „am Griffbrett“
Αγγλικά: „on/over the fingerboard“
Γαλλικά: „sur la touche“
Τεχνική:
Γλίστρημα τού δοξαριού πάνω στις χορδές στο άκρο τής ταστιέρας.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Ήσυχος και ελαφρύς.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „sul tasto“ ή και „sulla tastiera“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Σούλ τάστο ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 418 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 137 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 3η Συμφωνία - 3ο μέρος
μέτρα 121-126
τού Γκούσταβ Μάλερ.
Σε σχέση με το Σούλ τάστο Ιταλ. „sul tasto“.

Σούλ τάστο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού Γκούσταβ Μάλερ

 
Παρτιτούρα, 3η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 124-126, τού Γκούσταβ Μάλερ
 
Παρτιτούρα, 3η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 121-123, τού Γκούσταβ Μάλερ