σούλ τάστο - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

σούλ τάστο

Περιγραφή της τεχνικής σούλ τάστο

Στο σούλ τάστο μετακινείται το δοξάρι προς . Εκεί σύρονται οι τρίχες τού δοξαριού πάνω στις χορδές. Ό ήχος πού παράγεται είναι ασθενέστερος και πιο μαλακός.

Αιτιολόγηση της παραγωγής χαρακτηριστικού ήχου της σούλ τάστο

Το σούλ τάστο δεν ευνοεί τη διάδοση αρμονικών φθόγγων. Όμως, ή συνήχηση των αρμονικών δίνει στο όργανο το ιδιαίτερο άκουσμα. Αυτό κάνει να ξεχωρίζει από άλλα όργανα και λέγεται ηχόχρωμα. Συνεπώς, ό ήχος πού παράγεται από το σούλ τάστο είναι σχετικά „άχρωμος“.

Χρήση της τεχνικής σούλ τάστο

Το σούλ τάστο είναι παράγοντας πού επηρεάζει το ηχόχρωμα. Λόγω αυτού χρησι­μο­ποιείται ως μελωδική έκφραση. Αλλά και το τονικό ύψος μπορεί να αλλοιωθεί. Το σούλ τάστο εφαρμόζεται επίσης, για να ηχεί ταυτόχρονα και ή ) του. Ό ήχος ακούγεται απαλά σαν εκείνος από το Φλάουτο. Για αυτό ονομάζεται το σούλ τάστο και «flautato» ή «Flautando».

Το σούλ τάστο στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Σημαίνει, ή δυνατότητα τού «μαλακού» ακούσματος τού ήχου. . Και ό ήχος του, ό οποίος ακούγεται συνήθως πλουτισμένος με αρμονικούς, «χάνεται». Όμως, χωρίς νά χάσει εντελώς την ηχοχρω­ματική του σφραγίδα.

Βασικά στοιχεία σούλ τάστο

Ονομασία:
Ιταλικά: sul τάστο
Γερμανικά: „Am Griffbrett“
Αγγλικά: „on/over the fingerboard“;
Γαλλικά: „sur la touche“
Τεχνική:
Γλίστρημα τού δοξαριού πάνω στις χορδές στο άκρο τής ταστιέρας.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Ήσυχος και ελαφρύς.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „sul tasto“ ή και „sulla tastiera“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: σούλ τάστο ] του Γκούσταβ Μάλερ

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας "3. Συμφωνία ΙΙΙ. Mέρος" Μέγεθος-αρχείου: 245 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 137 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική σούλ τάστο

Ακολουθούν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „3. Συμφωνία III. Μέρος μέτρο 121-126“. Σύνθεση του Γκούσταβ Μάλερ. Παραδείγμα της τεχνικής σούλ τάστο. Οι εικόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.