Βιόλα 3/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Η Βιόλα στην Κλασική ορχήστρα 3/4 - Συνδυασμοί στην οκτάβα

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς στην οκτάβα με τη Βιόλα

Ή χρήση της Βιόλας στο τμήμα των έγχορδων οργάνων εντελώς ομοιογενή. Δηλαδή, σύμφωνα με το τονικό εύρος της ενσωματώνεται στο συνολικό ήχο. Αυτό ισχύει τόσο για την μελωδική χρήση, όσο και για την της.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί στην οκτάβα Βιόλα / Έγχορδα όργανα

. Δηλαδή, σε πλήρη συγχώνευση με τα I και τα II. . Για παράδειγμα:

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμοί στην οκτάβα Βιόλα - Βιολί ]

Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ

Η Παρτιτούρα "Κάρμεν - Πράξη Α' σκηνή 6η"
ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος-αρχείου: 335 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF
Μέγεθος-αρχείου: 60.2 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα

Ακολουθεί απόσπασμα της παρτιτούρας απο τη Όπερα „Κάρμεν - Πράξη Α' σκηνή 6η“. Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ. Παραδείγμα για τον συνδυασμό στην οκτάβα. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.