Βιόλα 4/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Η Βιόλα στην Κλασική ορχήστρα 4/4 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς συγχορδιών με τη Βιόλα

Ή Βιόλα χρησιμοποιείται στο τμήμα των έγχορδων οργάνων εντελώς ομοιογενή. Δηλαδή, σύμφωνα με το τονικό εύρος της ενσωματώνεται στο συνολικό ήχο. Αυτό ισχύει τόσο για την μελωδική χρήση, όσο και για την της.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδιών Βιόλα / Έγχορδα όργανα

Δηλαδή, σε πλήρη συγχώνευση με Για παράδειγμα:

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμοί συγχορδιών Βιόλα - Βιολί ]

Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ

Η Παρτιτούρα "Κάρμεν - Σεκιντίλα"
ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος-αρχείου: 335 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF
Μέγεθος-αρχείου: 33.4 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση [ Συνδυασμοί συγχορδιών ]

Εικόνα με περιεχόμενο ένα απόσπασμα της παρτιτούρας „Κάρμεν - Σεκιντίλα“. Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ. Παραδείγμα για τον συνδυασμό ήχου. Εδω [ Συνδυασμοί συγχορδιών ]. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.