Βιολί 3/3 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Βιολί στην Κλασική ορχήστρα 3/3 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Γενικές πληροφορίες για τους συνδυασμούς συγχορδιών

κάνει μία πολυφωνική κατασκευή δυνατόν. Ό 1ος εκτελεστής παίζει την πάνω φωνή τού διαχωρισμένου αποσπάσματος. Ενώ, ό 2ος εκτε­λεστής παίζει την κάτω φωνή. Ό διαχωρισμός μίας ομάδας συμβαίνει κατά 2, 3 ή και 4 παίκτες.

Όταν είναι μεγαλύτερος από 2 πρέπει να συμφωνήσουν οι παίκτες σχετικά τής κατανομής των φωνών. Ό οδηγός τής ομάδας μπορεί επίσης να διατάξει τη διαίρεση. Μία άλλη δυνατότητα είναι η κατανομή τής κονσόλας με τις νότες. Ή οποία πρέπει να καθο­ριστεί από τον ενορχηστρωτή.

Παράδειγμα: Συνδυασμός συγχορδίας [ Έγχορδα–Ξύλινα πνευστά ]

Ή ηχητική επίδραση τής τρίφωνης λαβής είναι μόνο στο f [forte = „δυνατά“] ή sf [sforzato = „μέ απότομο τονισμό“] ιδιαίτερη. Και είναι σχεδόν πάντα προτιμότερο να στηριχθεί, μέσω πνευστών οργάνων. Το πιτσικάτο είναι επίσης στο p [piano = „σιγανά“] ή mz [mezzoforte = „μέτρια δυνατά“] αποτελεσματικό. Ιδίως σε συνδυασμό με τα πνευστά όργανα. Αλλά και χωρίς την ενίσχυση των πνευστών οργάνων.

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμός συγχορδίας Έγχορδα - Ξύλινα πνευστά ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
"Εικόνες από μία Έκθεση"
Μέγεθος-αρχείου: 92 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF "Εικόνες από μία Έκθεση"
Μέγεθος-αρχείου: 88.6 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με συνδυασμούς στην συγχορδιών

Ακολουθεί εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Εικόνες από μία Έκθεση, La Cabane …“. Σύνθεση του Μοντέστ Μουσόργκσκι. Παραδείγμα για τον συνδυασμό στην συγχορδιών των έγχορδων με τα ξύλινα πνευστά. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.

προς "Συνδυασμοί στην οκτάβα" με το Βιολί 2/3