Κλαρινέτο 2/2 – Ξύλινα/Κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Κλαρινέτο στην Κλασική ορχήστρα 2/2 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Κλαρινέτο

Πρώτον, πρέπει να αναφερυούν οι συνδυασμοί στην οκτάβα με τα άλλα ξύλινα πνευστά. Στον συνδυασμό: Κλαρινέτο/Φλάουτο, έχει το Κλαρινέτο την κάτω φωνή. Ό συνδυασμός στην οκτάβα: Κλαρινέτο/Όμποε είναι αρκετά περίπλοκος.

Έχετε υπ’ όψιν σας, ότι . Επίσης, δεν είναι δυνατόν να παίζει πραγματικά στο p [ Ιταλικά: piano = "σιγανά" ]. Ενώ, για Μάλιστα, και σε κάθε στάθμη τής δυναμικής.

Σε συνδυασμό στην οκτάβα: Κλαρινέτο/Φαγκότο συνιστάται η χαμηλότερη φωνή για το Κλαρινέτο. Λόγω τού αρμονικού ταιριάσματος τού ήχου. Τόσο με το Φαγκότο όσο και το Όμποε. Ή μέγιστη ομοιογένεια επιτυγχάνεται. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ό συνδυασμός: Κλαρινέτο/Έγχορδα όργανα.

Επίσης, εξαιρετικό είναι το αποτέλεσμα τού συνδυασμού, όταν το Κλαρινέτο οδηγείται στην άνω φωνή. Όταν εκτελείται στην πραγματικά ηχηρή τονική περιοχή του.

Συνδυασμοί συγχορδίας/συγχορδιών με το Κλαρινέτο

Ή τοποθέτηση τού κλαρινέτου εντός μίας συγχορδίας είναι βασική λειτουργία. Ιδίως στην ορχήστρα των ξύλινων πνευστών. Σημαντικό είναι ό ρόλος τού Φαγκότου. Στη περίπτωση πού το Φαγκότο ηχεί, το Κλαρινέτο έχει τη λειτουργία τής ηχητικής σύνδεσης. Δηλαδή, την σύνδεση μεταξύ τού Φαγκότου και τού Όμποε.

Επιπλέον, ή θέση τής συγχορδίας στην κλίμακα είναι σημαντική. Η εύκολη εκτέλεση των φθόγγων έχει ειδικό βάρος. Ή τοποθέτηση τού Κλαρινέτου στην άνω φωνή έχει πλεονεκτήματα. Συνιστάται όταν οι άνω φωνές της συγχορδίας είναι υψηλές. Και απαιτούν τον ήχο από το Κλαρινέτο.

Ή αναλογία τού Κλαρινέτου με τα όργανα τής ορχήστρας είναι σημαντική. Αξιολογείται μέσα από τις ιδιότητες των τονικών περιοχών. Έτσι, οι περισσότεροι συνδυασμοί όπως μεταξύ Κλαρινέτο/Όμποε δεν δυνατόν.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδιών

[ Κλαρινέτο - Φλαυτο - Όμποε - Αγγλικό Κόρνο - Τρομπέτα - Κόρνο ]

Το ακόλουθο παράδειγμα λαμβάνει υπόψη τις ιδιότητες των οργάνων. Και αυτό συμβαίνει με μεγάλη προσοχή και εμπειρία.

Κατέβασμα πόρων [Συνδυασμός συγχορδιών: Κλαρινέτο - Φλαυτο - Όμποε - Αγγλικό Κόρνο - …]

Σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Ηχητικό παράδειγμα της παρτιτούρας
 „8.Συμφωνία 2.Μέρος - Σημείο 38“ 
Μέγεθος αρχείου: 139 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF
 „8.Συμφωνία 2.Μέρος - Σημείο 38“ 

Μέγεθος–αρχείου: 86.7 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδιών

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „8.Συμφωνία 2.Μέρος - Σημείο 38“. Σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Παραδείγμα για τον συνδυασμό συγχορδιών. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.