Κόρνο 2/2 – Χάλκινα/Κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Κόρνο στην Κλασική ορχήστρα 2/2 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Γενικές πληροφορίες σχετικά συνδυασμών συγχορδιών με το Κόρνο

Στην ορχηστρική μουσική είναι ή δημιουργία ανεξάρτητης συγχορδίας δυνατόν. Δηλαδή, κάθε φθόγγος τής συγχορδίας παράγεται από το Κόρνο. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται σε μία τέτοια περίπτωση 4 Κόρνα.

Το Κόρνο συγγενεύει τόσο με τα ξύλινα όσο και με τα χάλκινα πνευστά. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Όμποε. Λοιπόν, για αυτό έχουν τα ξύλινα και τα χάλκινα πνευστά ως μεσολαβητή το Κόρνο.

Συνδυασμοί συγχορδίας και ενορχήστρωση

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Αφηρημένα σύμβολα για την κατανομή του ηχοχρώματος» για μεγέθυνση.

Αποτελεσματικός είναι και ό συνδυασμός συγχορδίας „Κόρνο/Φαγκότο“. Ή κατασκευή ήχου υλοποιείται μέσω διαστρωμάτωση ή και διασταύρωση.

Συνδυασμοί συγχορδίας „Κόρνο/Κλαρινέτο“ παράγουν εξαιρετικό ήχο. Όμως, θα πρέπει να διπλασιαστούν τα ξύλινα πνευστά. Ιδιαίτερα στο Forte. Διαφορετικά, θα κυριαρχεί το Κόρνο ηχητικά.

Γενικά, πρέπει οι δυνατότητες τής δυναμικής των οργάνων να παρατη­ρούνται. Και ή απαιτούμενη προσαρμογή δυναμικής να πραγματοποιείται. Ισχύει για κάθε συνδυασμό ήχου. Και για τον συνδυασμό συγχορδίας Κόρνο/Τρομπέτα με το Τρομπόνι. Όμως, όταν χρησιμοποιείται ή σορντίνα μειώνονται οι διαφορές. Σχετικά τού ηχοχρώματος και τής δυναμικής.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδιών με το Κόρνο

[ Κόρνο - Τρομπόνι - Τούμπα ]

Συνδυασμοί συγχορδίας όπως: „Κόρνο/Τρομπόνι/Τούμπα“ απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Σχετι­κά αυτού είναι επωφελές ή υπέρθεση μέσω συνδυασμών ταυτοφωνίας. Δηλαδή, την συνή­χηση ορισμένων σημαντικών φωνών στο ίδιο τονικό ύψος. Λόγω τής διαφοράς των ηχο­χρωμάτων τους. Έτσι επιτυγχάνεται ένας ομοιογενές ήχος. Στο ακόλουθο παρά­δειγμα απο­δεικνύεται αυτό.

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμός συγχορδιών: Κόρνο - Τρομπόνι - Τούμπα ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους

Ηχητικό παράδειγμα „Μια αλπική συμφωνία“ 
Μέγεθος αρχείου: 567 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Μια αλπική συμφωνία“ 
Μέγεθος–αρχείου: 53.4 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδιών

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Μια αλπική συμφωνία“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους. Παραδείγμα για τον συνδυασμό συγχορδιών. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.