Τούμπα - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τής Τούμπας

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

είναι ή ισχυρή κωνική επέκταση τού σωλήνα της. Ή Τούμπα επιδρά ως „πλήρης“ όργανο. Είναι απο­τέλεσμα τής κωνικής διάτρησης και τής μεγάλης διαμέτρου τής καμπά­νας. Έχει 4 βαλβίδες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελε­στουν τα 11 ημιτόνια. Δηλαδή, τα ημιτόνια μεταξύ τού 1ου φυσικού φθόγγου και τού 2ου. Γιἀ ιδιαίτερα ακρι­βής τονισμό, χρησιμο­ποιείται ένας μηχανισμός με 6 βαλ­βίδες.

Ό σωλήνας τής Τούμπας είναι εντελώς κωνικός. Με εξαίρεση τού μηχανισμού των βαλβίδων. Οι σωλήνες του είναι πάντα κυλινδρικοί. Στην κανονική Τούμπα δείχνει ή καμπάνα προς τα πάνω. Όμοιο με την Τούμπα στην εμφάνιση είναι το ευφώνιο. Όμως μουσικολογικά συγγενεύει με το Άλτο κόρνο. Το Helikon χρησιμοποιείται μόνο σέ . Σημειώστε, ότι ή Τούμπα είναι με ένα ευρύ και βαθύ επιστόμιο εξοπλι­σμένη.

Ηχητικό παράδειγμα Τούμπας
[Μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς]
Μέγεθος αρχείου: 173 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πἰεσης των χειλιών τοὐ εκτελεστή.
2. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Μεγαλύτερη και στενότερη καμπάνα παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.