Δομή και λειτουργία - Τούμπα - Φίλιππος Δάγκας

Τούμπα - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τούμπα - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Τούμπα - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

είναι ή ισχυρή κωνική επέκταση τού σωλήνα της. Ή Τούμπα επιδρά ως „πλήρης“ [ Δηλαδή, παράλληλα στον θεμέλιο φθόγγο παράγονται και φυσικοί αρμονικοί ήχοι. ] όργανο. Είναι απο­τέλεσμα τής κωνικής διάτρησης και τής μεγάλης διαμέτρου τής καμπά­νας. Έχει 4 βαλβίδες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελε­στουν τα 11 ημιτόνια. Δηλαδή, τα ημιτόνια μεταξύ τού 1ου φυσικού φθόγγου και τού 2ου. Γιά ιδιαίτερα ακρι­βής τονισμό, χρησιμο­ποιείται ένας μηχανισμός με 6 βαλ­βίδες.

Ό σωλήνας τής Τούμπας είναι εντελώς κωνικός. Με εξαίρεση τού μηχανισμού των βαλβίδων. Οι σωλήνες του είναι πάντα κυλινδρικοί. Στην κανονική Τούμπα δείχνει ή καμπάνα προς τα πάνω. Όμοιο με την Τούμπα στην εμφάνιση είναι το ευφώνιο. Όμως μουσικολογικά συγγενεύει με το Άλτο κόρνο. Το Helikon χρησιμοποιείται μόνο σέ . Σημειώστε, ότι ή Τούμπα είναι με ένα ευρύ και βαθύ επιστόμιο εξοπλι­σμένη.

Ηχητικό παράδειγμα Τούμπας [ Μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς ] Μέγεθος-αρχείου: 173 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πίεσης των χειλιών τού εκτελεστή.
2. Παράγοντας, ο οποίος ειναι σημαντικός στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα, το μήκος τού σωλήνα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Ο μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Σημαντικός ο ρόλος της στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Πιο φωτεινό ήχο παράγει η μεγαλύτερη και η στενότερη καμπάνα.
3. Όσο πιο μικρότερη η καμπάνα μεγάλου πλάτους τόσο πιο μαλακό ήχο παράγει.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για να παράγονται υψηλότεροι φθόγγοι.
2. Αυξάνεται η πίεση των χειλιών στο καλάμι.