Γραφή και παραγωγή ήχου - Αρπα - Φίλιππος Δάγκας

Αρπα - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Αρπα - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Η Αρπα - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

είναι συντονι­σμένες στη κλίμακα C# (ύφεση) μείζονα. Στο αρχικό ύψος τής καλύπτει το φάσμα από Ντο♭1 έως σολ♭4. Ή υψηλότερη χορδή (σολ♭4) μπορεί περί τα 2 ημιτόνια υψηλό­τερα να ρυθμιστεί.

καλύπτει και το σολ#4. Στην ρυθμίζεται ή Άρπα κατα το λα1. Υπό τής χρήσης των πεντάλ τού Ντο μείζων. . Ή επίδραση τού ήχου πού επιτυγχάνεται εξαρτάται από το σημείο τσιμπήματος. Ή πλήρης χρωματική κλίμακα μπορεί στην Άρπα να εφαρμοστεί. Αλλά μόνο όταν γίνεται χρήση τής μεταρρύθμισης 2 χορδών.

Το ηχητικό παράδειγμα για τη Άρπα Μέγεθος αρχείου: 60.4 Kilobyte
Τονικό ύψος των χορδών στις 3 θέσεις των πεντάλ (Άρπα)
θεσεις των πεντάλ Αριστερο πεντάλ Δεξιο πεντάλ
1.Θέση Ντο♭, Ρε♭, Σι♭ Μι♭, Φα♭, Σολ♭, Λα♭
2.Θέση Ρε, Ντο, Σι Μι, Φα, Σολ, Λα
3.Θέση Ρε#, Ντο#, Σι# Μι#, Φα#, Σολ#, Λα#