Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Άρπα - Φίλιππος Δάγκας

Άρπα - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές της Άρπας„ για μεγέθυνση.

Η Άρπα - Τονικές περιοχές - Μικρή οθόνη

Ό ήχος μίας χορδής καθορίζεται από τους πρώτους 6 αρμονικούς. Αυτή τίθεται σε ταλάντωση από το «τσίμπημα» των δα­κτύλων. Περιλαμβάνονται σε κάθε νότα ως θεμέλιος φθόγγος και φυσικοί αρμονικοί. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης το σημείο στο οποίο εκτελείται το τσίμπημα.

Οι χορδές τής Άρπας παίζονται συνήθως στη μισή απόσταση τους. Με αποτέλεσμα να παράγεται ό μεγαλύτερος πλούτος τού ήχου. Σημαντικός ό ρόλος, για τον ήχο και την τεχνική παιξίματος τής Άρπας είναι: Ή έντονη επίγευση των χορδών της. Αλλά, και ή ικανότητα συντονισμού. διαχωρίζεται σε 3 . Ό διαχωρισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα τής τεχνικής δομής της.

Επισκόπηση των τονικών περιοχών

1. Ή χαμηλή τονική περιοχή
Περιλαμβάνει τις χορδές πού παράγουν ένα πολύ «γεμάτο» ήχο.
2. Ή μεσαία τονική περιοχή
Παράγει παχουλά, φωτεινά και ζεστα χρώματα. Είναι ή περιοχή μέγιστης εκφραστικότητας.
3. Ή υψηλή τονική περιοχή
Παράγει φωτεινό και αρκετά σκληρό ήχο. Λόγω των μικρών και πολύ τεντωμένων χορδών.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music" . Ειδικά σε αποσπάσματα με ιδιαίτερη λάμψη.

Ηχητικό παράδειγμα της Άρπας
Μέγεθος αρχείου: 60.4 Kilobyte
Οι τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα τής Άρπας
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλή Πολύ φωτεινό και αρκετά σκληρό σολ# 4 — ρε 3
Μεσαία Γεμάτο, ζεστό.
Μέγιστή εκφραστικότητα.
ντο# 3 — Σολ♭ [Μεγάλη οκτάβα]
Χαμηλή Ισχυρό, έντονο, πλήρη και με ισχυρή απήχηση τού ήχου. Φα# [Μεγάλη οκτάβα] — Ντο1

Επίδραση δυναμικής [ Άρπα ]

Ενεργοποιήστε την εικόνα  „Πινακας δυναμικής: Άρπα“ για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή της εικόνας: Πίνακας δυναμικής της Άρπας.

Τώρα, η στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel).Στο ακόλουθο πίνακα δυναμικής βλέπετε την στάθμη τής έντασης τού ήχου. Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Βέβαια, αυτές εκφράζουν τη μέγιστη δυναμική. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Πρέπει να δούμε και ενα παράδειγμα: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pianissimo [ pp ] (46 Dezibel [ dB ]) και τού fortissimo [ pp ] (82 Dezibel [ dB ]) = 36 Dezibel [ dB ]. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 Dezibel [ dB ]. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Λοιπόν,ειναι εκείνες οι διαφορές που έχουν σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία των μουσικών οργάνων. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 Dezibel [ dB ], p=60 Dezibel [ dB ] κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει την μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει την „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Δυναμική επέκταση τής Άρπας - 32-38 Dezibel [ dB ]
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
fortissimo [ ff ] 68 72
pianissimo [ pp ] 46 42