Περιεχόμενο

Φόρμα - Μορφολογική δομή

„Φόρμα και ενορχήστρωση“ 1/2

Ή Φόρμα στη μουσική είναι το εξωτερικό σχήμα της. Και το αντίστοιχο της, βρίσκει στην μουσική ιδέα. Δηλαδή, στο εσωτερικό περιεχόμενο. Και ή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τής δομής. Μπορεί επίσης να την κάνει για τον ακροατή αισθητή και κατανοητή. Ή ενορχήστρωση μπορεί να θεωρηθεί και ως οδηγός τής εσωτερικής λογικής.

Μορφολογική δομή στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή μορφολογική δομή μίας σύνθεσης είναι σημαντική. Και ή αποσαφήνιση της μέσω τής ενορχήστρωσης δυνατόν. Είναι μία πρόσθετη δυνατότητα για να αντιληφθεί ή δομή καλύτερα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τής εξωτερικής αλλαγής και την . Λοιπόν, στη μουσική μας ή δομή έχει ειδικό βάρος. Ό ρόλος της είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια πού δημιούργησε ή ορχήστρα. Παρουσιάζοντας παρόμοια στοιχεία με εκείνα τού Heavy Metal.

Βασικά στοιχεία „Μορφολογική δομή

Ή ενορχήστρωση μπορεί να την μορφολογική δομή. Πιο συγκεκριμένα τα δομικά μέρη μίας σύνθεσης. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Επίσης, και ή μπορεί να λάβει μέρος στην ανάπτυξη τής δομής. Μέσω αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταβάσεις. Με περισσότερη ή λιγότερη χρωματική αντίθεση. Ή ενορχήστρωση μπορεί να διακρίνει και να ενώνει. Μάλιστα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Παράδειγμα: „Μορφολογική δομή

Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ό διαρκώς τα ίδια όργανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός βασικού ηχοχρώματος. Απαλή χρωματική αντίθεση δημιουργείται αλλάζοντας τις λειτουργίες. Αλλά και με την αλλαγή τής σειρά τής εμφάνισης των οργάνων. Έτσι, επηρεάζει την μορφολογική δομή τού αποσπάσ­ματος.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
7η Συμφωνία - Ημιτελής
1ο μέρος - μέτρα 312-321

τού Φράντς Σούμπερτ.

Σε σχέση με την ενορχήστρωση και την Μορφολογική δομή.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος

Μορφολογική δομή

Σύνθεση τού
Φράντς Σούμπερτ

 
Παρτιτούρα, 8η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 317-321, τού Φράντς Σούμπερτ
 
Παρτιτούρα, 8η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 312-316, τού Φράντς Σούμπερτ

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 305 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα 8η Συμφωνία του Φράντς Σούμπερτ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF