Μορφολογική δομή - Φόρμα | Φίλιππος Δάγκας

Μορφολογική δομή - Φόρμα

„Φόρμα και ενορχήστρωση“ [ 1/2 ]

Ή Φόρμα στη μουσική είναι το εξωτερικό σχήμα της. Και το αντίστοιχο της, βρίσκει στην μουσική ιδέα. Δηλαδή, στο εσωτερικό περιεχόμενο. Και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τής δομής. Μπορεί επίσης να την κάνει για τον ακροατή αισθητή και κατανοητή. Ή ενορχήστρωση μπορεί να θεωρηθεί και ως οδηγός τής εσωτερικής λογικής.

Προς „Αρμονία“, 4ο μέρος Προς „Φόρμα“, 2ο μέρος

Βασικά στοιχεία σε σχέση με την Μορφολογική δομή

Ή ενορχήστρωση μπορεί να την μορφολογική δομή. Πιο συγκεκριμένα τα δομικά μέρη μίας σύνθεσης. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Επίσης, και ή μπορεί να λάβει μέρος στην ανάπτυξη τής δομής. Μέσω αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταβάσεις. Με περισσότερη ή λιγότερη χρωματική αντίθεση. Ή ενορχήστρωση μπορεί να διακρίνει και να ενώνει. Μάλιστα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Μορφολογική δομή στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Ή μορφολογική δομή μίας σύνθεσης είναι σημαντική. Και ή αποσαφήνιση της μέσω τής ενορχήστρωσης δυνατόν. Είναι μία πρόσθετη δυνατότητα για να αντιληφθεί ή δομή καλύτερα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τής εξωτερικής αλλαγής και την . Λοιπόν, στη μουσική μας ή δομή έχει ειδικό βάρος. Ό ρόλος της είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια πού δημιούργησε ή ορχήστρα.

Παράδειγμα σε σχέση με την Μορφολογική δομή

Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ό διαρκώς τα ίδια όργανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός βασικού ηχοχρώματος. Απαλή χρωματική αντίθεση δημιουργείται αλλάζοντας τις λειτουργίες. Αλλά και με την αλλαγή τής σειρά τής εμφάνισης των οργάνων. Έτσι, επηρεάζει την μορφολογική δομή τού αποσπάσ­ματος.

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με τη [ Φόρμα: Μορφολογική δομή ]

Σύνθεση του Φράντς Σούμπερτ

Ηχητικό παράδειγμα „8.Συμφωνία“ 
Μέγεθος αρχείου: 305 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „8.Συμφωνία“ 
Μέγεθος–αρχείου: 133 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την Μορφολογική δομή

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „8.Συμφωνία“. Σύνθεση του Φράντς Σούμπερτ. Παραδείγμα για την Μορφολογική δομή. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.