Συγχορδίες - Αρμονία | Φίλιππος Δάγκας

„f > p  και  p < f - Συγχορδίες“ - Αρμονία

„Αρμονία και ενορχήστρωση“ [ 4/4 ]

Αρμονικές λειτουργίες μπορούν να „τυλιχθούν“ όταν ηχούν σε χαμηλή περιοχή. Ιδίως όταν ή αρμονία εμφανίζεται σε κλειστή θέση. Εδώ, απορροφούνται φθόγγοι από τον διάχυτο ήχο. Οι οποίοι είναι απαραίτητοι, για την εδραίωση τής τονικότητας.

Τα ακόλουθα μπορούν να σημειωθούν σχετικά τής ενορχήστρωσης. Μπορεί να υποστηρίξει αρμονίες πού κυριαρχούν. Δηλαδή, πού κτίζουν τον αρμονικό σκελετό τής σύνθεσης. Αλλά κάνει και την απόκρυψη τους (συσκότιση) επίσης δυνατόν. Ιδίως εκεί, πού ή κύρια ιδέα δεν υποστηρίζεται από τίς αρμονίες.

Προς „Αρμονία“, 3ο μέρος Προς „Φόρμα“, 1ο μέρος

Βασικά στοιχεία για  „f > p  και  p < f - Συγχορδίες“

Αυτές οι συγχορδίες κάνουν την προσαρμογή τής δυναμικής δυνατόν. Βέβαια, σε συνδυασμό με άλλες ενορχηστρωτικές τεχνικές. Για παράδειγμα, σε μία περίπτωση παίζουν τα πνευστά συγχορδίες στο piano. Τα έγχορδα θα μπορούσαν ισχυρά, στο sf [Ιταλικά: sforzato = „τονισμένο“] να τονίσουν την συγχορδία. Σε μία άλλη περίπτωση, ηχούν συγχορδίες από τα χάλκινα πνευστά. Στο τέλος των συγχορδιών θα μπορούσαν επίσης , ισχυρά στο sf να τις ενισχύσουν. Έτσι, υλοποιούνται συγχορδίες από το forte στο piano ή και αντίστροφα.

„f > p  και  p < f - Συγχορδίες“ στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Παράδειγμα: „f > p  και  p < f - Συγχορδίες“

Ίσως το καλύτερο παράδειγμα σε σχέση με τις „συγχορδίες από το forte στο piano“. Βέβαια, σε συνδυασμό με απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική. Ιδανικές προϋποθέσεις για την άριστη απόδοση από τέτοιες συγχορδίες. Λόγω αυτού είναι ή ποιότητα τής ορχήστρας και των εκτελεστών δευτερεύουσας σημασίας.

Ας δούμε το απόσπασμα τής παρτιτούρας. Στο πρώτο μέτρο του παραδείγματος πραγματοποιείται το forte από τα ακόλουθα πνευστά όργανα.

Κατάλογος των οργάνων που συμμετέχουν στο 1ο μέτρο

Στο δεύτερο μέτρο του ίδιου παραδείγματος, υλοποιείται ένα πιάνο απο τα ακόλουθα όργανα.

Κατάλογος των συμμετεχόντων οργάνων στο 2ο μέτρο

Ο κατάλογος των οργάνων, κάνει σαφές ότι 2 ομάδες συμμε­τέχουν. Δηλαδή, είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των συγχορδιών.

„f > p  και  p < f - Συγχορδίες“ [ Αδιάσπαστη μετά­βαση ]

Ενεργοποιήστε την εικόνα με περιεχόμενο την Γραφική αναπαράσταση του πλάτους της δόνησης για μεγέθυνση.

Η γραφική αναπαράσταση του πλάτους της δόνησης κάνει την αδιάσπαστη μετά­βαση από το forte στο piano διαφανές. Επειδή το ένα τμή­μα οργάνων έχει ανατεθεί με την υλοποίηση τού forte. Και το άλλο τμήμα με την υλοποίη­ση τού piano.

Ή ενορχήστρωση εκτελεί εδώ την λειτουργία της. Καλύπτει αδυναμίες πού μπορούν να δημιουργηθούν στην εκτέλεση. Και ή ενορχη­στρωμένη δυναμική επηρεάζει την ηχητική επίδραση. Έτσι, υλοποιούνται εξαιρετικά συγχορδίες από το forte στο piano.

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με [ f > p  και  p < f - Συγχορδίες ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα „Το Λυκόφως των Θεών“ 
Μέγεθος αρχείου: 227 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Το Λυκόφως των Θεών“ 
Μέγεθος–αρχείου: 64.3 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με „f > p  και  p < f - Συγχορδίες“

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Το Λυκόφως των Θεών“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα για „f > p  και  p < f - Συγχορδίες“. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.