Περιεχόμενο

Εντατικοποίηση τού ήχου

„Αρμονία και ενορχήστρωση“ (1/4)

Φόρμα στη μουσική σημαίνει επίσης, στοιχεία μίας σύνθεσης σε σχέση με τα άλλα να θέσει. Προϋπόθεση για τη μουσική διαμόρφωση είναι ή δημιουργία ορίων. Λοιπόν, ή διάταξη είναι σχετικά αυτού βασικό σημείο. Ή ύπαρξη τουλάχιστον 2 διαφορετικών στοιχείων είναι προϋποθέση. Αυτά τα στοιχεία, όπως π.χ. συγχορδίες μπορεί ή σχέση μεταξύ τους να είναι διαφορετική …


Παραλλαγές τού ήχου στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Έμφαση, συσκότιση και εντατικοποίηση τού ήχου είναι σημαντικές λειτουργίες. Μέσω τής ενορχήστρωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν. Κάνει δυνατόν την ηχητική υπογράμμιση επίμονων διάφωνων περασμάτων. Την υλοποίηση παρακμής με τον χαρακτήρα ηχητικής καταστροφής. Αλλά και την δημιουργία πεντάλ φθόγγων και παρόμοια. Για να παράγεται ήχος ό οποίος είναι παρόμοιος τού Heavy Metal.

Βασικά στοιχεία „Εντατικοποίηση τού ήχου“

Ή εντατικοποίηση τού ήχου είναι σημαντικό ενορχηστρωτικό εργαλείο. Ή εντατικοποίηση τού ήχου επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων. Αλλά και με την κατάλληλη αρμονία και ενορχήστρωση. Καθώς και με την .


Παράδειγμα: „Εντατικοποίηση τού ήχου“

Ή εντατικοποίηση τής 5ης σε Σι μείζων είναι το θέμα τού παραδείγματος. Συμβαίνει μέσω τού συνδυασμό χρωμάτων:  /  / . Αυτή ή συγχορδία ηχεί στην τελευταία φράση με τις λέξεις τού Άλμπεριχ. „war nur so leicht die Kunst, es zu schmieden, erlangt?“. Είναι απόσπασμα τής όπερας „Ό χρυσός τού Ρήνου“, σκηνή 4η, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

τονίζουν το μικρό »fis«. Και μετά από αυτό με τις Βιόλες. Ή συγχορδία πού ακολουθεί είναι μία ελαττωμένη με 7η και αλλοιωμένη 5η »f«. Αντιπροσωπεύει την μετάβαση προς την 7η. Και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, λόγω αυτού θολώνετε ή τονική. Δηλαδή, δεν λαμβάνεται έντονα υπ’ όψιν. Λοιπόν, παράλληλα στην εντατικοποίηση τού ήχου επιτυγχάνεται και ή του.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
Ό Χρυσός τού Ρήνου - Σκηνή 4η
τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Σε σχέση με την „Εντατικοποίηση τού ήχου“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος

Εντατικοποίηση τού ήχου

Σύνθεση του
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
2ο μέρος, Παρτιτούρα, Ό Χρυσός τού Ρήνου, Σκηνή 4η, τού Βάγκνερ
 
1ο μέρος, Παρτιτούρα, Ό Χρυσός τού Ρήνου, Σκηνή 4η, τού Βάγκνερ

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 125 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα Ό Χρυσός τού Ρήνου Σκηνη 4η τού Ρίχαρντ Βάγκνερ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF