Εντατικοποίηση τού ήχου - Αρμονία | Φίλιππος Δάγκας

Εντατικοποίηση τού ήχου - Αρμονία

„Αρμονία και ενορχήστρωση“ [ 1/4 ]

Φόρμα στη μουσική σημαίνει επίσης, στοιχεία μίας σύνθεσης σε σχέση με τα άλλα να θέσει. Προϋπόθεση για τη μουσική διαμόρφωση είναι ή δημιουργία ορίων. Λοιπόν, ή διάταξη είναι σχετικά αυτού βασικό σημείο. Ή ύπαρξη τουλάχιστον 2 διαφορετικών στοιχείων είναι προϋποθέση. Αυτά τα στοιχεία, όπως π.χ. συγχορδίες μπορεί ή σχέση μεταξύ τους να είναι διαφορετική …

Προς „Δυναμική“, 4ο μέρος Προς „Αρμονία“, 2ο μέρος

Βασικά στοιχεία Εντατικοποίηση τού ήχου

Ή εντατικοποίηση τού ήχου είναι σημαντικό ενορχηστρωτικό εργαλείο. Ή εντατικοποίηση τού ήχου επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων. Αλλά και με την κατάλληλη αρμονία και ενορχήστρωση. Καθώς και με την .

Εντατικοποίηση τού ήχου στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Αρχικά να σημειώσω ότι η έμφαση, η συσκότιση και η εντατικοποίηση τού ήχου είναι λειτουργίες ιδιαίτερης σημασίας. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσω τής ενορχήστρωσης. Την ηχητική υπογράμμιση επίμονων διάφωνων περασμάτων κάνει δυνατόν. Την υλοποίηση παρακμής με τον χαρακτήρα ηχητικής καταστροφής. Αλλά και τη δημιουργία πεντάλ φθόγγων και παρόμοια.

Παράδειγμα: Εντατικοποίηση τού ήχου

Ή εντατικοποίηση τής 5ης σε Σι μείζων είναι το θέμα τού παραδείγματος. Συμβαίνει μέσω τού συνδυασμό χρωμάτων: Βιόλα / Βιολοντσέλο / Αγγλικό κόρνο. Αυτή ή συγχορδία ηχεί στην τελευταία φράση με τις λέξεις τού Άλμπεριχ. „war nur so leicht die Kunst, es zu schmieden, erlangt?“. Είναι απόσπασμα τής όπερας „Ό χρυσός τού Ρήνου“, σκηνή 4η, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Και μετά από αυτό τα Βιολοντσέλα με τις Βιόλες. Ή συγχορδία πού ακολουθεί είναι μία ελαττωμένη με 7η και αλλοιωμένη 5η »f«. Αντιπροσωπεύει την μετάβαση προς την 7η. Και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, λόγω αυτού θολώνετε ή τονική. Δηλαδή, δεν λαμβάνεται έντονα υπ’ όψιν. Λοιπόν, παράλληλα στην εντατικοποίηση τού ήχου επιτυγχάνεται και ή του.

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με την [ Εντατικοποίηση του ήχου ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα „Ό Χρυσός τού Ρήνου“ 
Μέγεθος αρχείου: 125 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Ό Χρυσός του Ρήνου“ 
Μέγεθος–αρχείου: 89.5 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδιών

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ό Χρυσός τού Ρήνου - 4η Σκηνή“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα για την Εντατικοποίηση του ήχου. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.