Περιεχόμενο

Mικρό ντεκρεσέντο - Προσαρμογή τής δυναμικής

Βασικά στοιχεία τής „δυναμικής“ (4/4)

Ή ενορχήστρωση είναι το κατάλληλο „εργαλείο“ για την επίτευξη δυναμικών απαιτήσεων. Πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποφεύγονται παρανοήσεις κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Λόγω αυτού απαλλάσσονται οι εκτελεστές από την ευθύνη. Ειδικά σε δομικά σημαντικά μέρη είναι ή ενορχήστρωση σπουδαία. Πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι δυναμικές αποχρώσεις σχεδόν αυτόματα θα δίνονται.

Απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική είναι μία πρόκληση. Και ένας ιδιαίτερος τρόπος για την εμφάνιση της σε διάφορες μορφές.

Ή δυναμνική είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος τής μουσικής μας. Λόγω αυτού πρέπει τής ενορχήστρωση της να δοθεί ειδικό βάρος. Λοιπόν, μπορεί να εμφανίζεται ως ενισχυτικό στοιχείο τής δομής. Μπορεί όμως και να υποστηρίζει την εκφραστικότητα μίας μελωδίας. Αλλά και ή ενίσχυση τής αρμονίας είναι δυνατόν. Όπως και των ρυθμικών μοτίβων.


Το κρεσέντο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ή βάση τής μουσικής μας μαζί με το ρυθμό. Μόνο, μουσική πού άμεσα στο νευρικό σύστημα δρα, δεν θέλουμε. Γιατί, ή δυναμική μπορεί τις αδιάκριτες δομές τού ήχου να αλλοιώνει. Μπορεί και την τής σύνθεσης να ενίσχυση.

Το „Mικρό ντεκρεσέντο“

Το „Mικρό ντεκρεσέντο“ δημιουργείται συνήθως με τη προσαρμογή τής δυναμικής. Αυτό συμβαίνει μέσω τής ένδειξης diminuendo. Σημειώνεται πάνω από το μουσικό πεντάγραμμα. Επιπλέον, είναι ή μείωση των οργάνων πριν τής παρακμής („Mικρό ντεκρεσέντο“) τυπική.

Παράδειγμα: Το „Mικρό ντεκρεσέντο“

Σε αυτό το παράδειγμα γίνεται το „Mικρό ντεκρεσέντο“ διαφανές (ακουστό). Με όλους τους σταθμούς τής υλοποίησης κατά την διάρκεια του („Mικρό ντεκρεσέντο“). Πρώτον, ή μείωση τής έντασης τού ήχου γίνεται με την ένδειξη dim.. Αυτή σημαίνει σταδιακά όλο και πιο σιγανά. Τη σειρά κατά την οποία τα όργανα „σωπαίνουν“, μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Ακολουθεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σε σχέση με το „Mικρό ντεκρεσέντο“. Με κάθε παύση ενός οργάνου παραμένει ό χαρακτήρας τού ήχου. Λόγω τής συγγένειας των συμμετεχόντων οργάνων:

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
Το Λυκόφως των Θεών - Πρελούδιο
μέτρα 4-6

τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Σε σχέση με το „Μικρό ντεκρεσέντο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Mικρό ντεκρεσέντο

Σύνθεση του
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
2ο μέρος τής παρτιτούρας, Λυκόφως των Θεών, πρελούδιο, μέτρα 6-8, Βάγκνερ
 
1ο μέρος τής παρτιτούρας, Λυκόφως των Θεών, πρελούδιο, μέτρα 6-8, Βάγκνερ

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 247 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „Το Λυκόφως των Θεών“ τού Ρίχαρντ Βάγκνερ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF