Γραφή και παραγωγή ήχου - Φαγκότο - Φίλιππος Δάγκας

Φαγκότο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Φαγκότο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Φαγκότο - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

Ή βασική κλίμακα τού κυμαίνεται από το Σι♭1 έως μι♭2. Ό απαίτη­σε στο „Το Δαχτυλίδι των Νιμπε­λούνγκεν“ και στην όπερα „Τριστάνος και Ιζόλδη“ το Λα1. Ό Βάγκνερ πρότεινε τού Χέκελ να κα­τασκευάση μία επέκταση για την καμπάνα. Δηλαδή, ένα κομμάτι τού ηχητικού σωλήνα το οποίο τοποθετείται ως επέκταση στην καμπάνα. Ακόμα και ό απαίτησε το Λα1. Όμως, δεν συνηθίζεται να απαιτείται το Λα1.

γράφεται όπου ηχεί. Στις χαμηλότερες τονικές περιοχές χρησιμο­ ποιείται το κλειδί τού Φα. Και στις υψηλότερες τονικές περιοχές χρησιμοποιείται το . Από την κατα την ορχηστρική αλληλεπίδραση ισχύει το εξής: Οι οπές είναι τοποθετημένες όπως σε όλα τα ξύλινα πνευστά. Έτσι, ώστε να προέλθει ή συγκερασμένη μουσική κλίμακα. Όμως εξαρτάται από την ακριβή συχνότητα τού ήχου. Λόγω αυτού έχει ιδιαίτερη σημα­σία ή λαβή των δαχτύλων ή οποία χρησιμοποιείται.

Γιά αυτό είναι ό ακόλουθος κανόνας για τον φαγκοτίστα αναγκαίος: „Εκτέλεση και ταυτόχρονη ακρόαση“. Ή διπλή γλωττίδα επιτρέπει μόνο μικρές διορθώσεις τού φθόγγου.

Ηχητικό παράδειγμα Φαγκότου [ Ντμίτρι Σοστακοβίτς ]
Μέγεθος-αρχείου: 198 Kilobyte
Τεχνικές και εφέ (Φαγκότο)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Λεγκάτο Χ
Στακάτο Χ
Τρίλιες Χ
Τρεμουλιαστό Χ
Σορντίνα