Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Φαγκότο - Φίλιππος Δάγκας

Φαγκότο - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές του Φαγκότου„ για μεγέθυνση.

Το Φαγκότο - Τονικές περιοχές - Μικρή οθόνη

μπορεί να ξεπε­ράσει την γαλήνια ομορ­φιά. Προϋπόθεση είναι να βρίσκεται στα χέρια ενός καλού εκτελεστή. Όμως, το Φαγκότο δεν έχει το χαρακτηρι­στικό, δια­πέρατο μεγαλείο τού Όμποε. Λόγω τής δομής του στερείται. Αλλά ό συνδυασμός του με άλλα όργανα δημιουρ­γεί ωραία ηχητικά αποτελέσματα. Ένα από τα είναι το ακόλουθο. Ιδιαίτερη είναι ή ικανότητα σχετικά τής ανάμιξης με σχεδόν όλα τα άλλα όργανα.

Ή διαφορά τού ήχου μεταξύ του Φαγκότο και τού Όμποε είναι μεγάλη. Κατα την εκτέλεση θεματικών καθηκόντων γίνεται ιδιαίτερα ακουστή. Τής ηχητικής διαφοράς πρέπει ό ενορχηστρωτής να δώσει ειδικό βάρος. Επέκταση τής τονικής περιοχής τού Όμποε προς το βάθος είναι απαραίτητη. Και μόνο υπό τής χρήσης τού Αγγλικού κόρνου δυνατόν.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Το Φαγκότο είναι ένα σημαντικό όργανο. Σε σχέση με την υλοποίηση τού συνολικού ήχου. Ό οποίος έχει παρόμοιο χαρακτήρα όπως εκείνος της Συμφωνικής μουσικής.

Ηχητικό παράδειγμα Φαγκότου [ Σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακοβίτς ] Μέγεθος-αρχείου: 198 Kilobyte
Οι τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα τού Φαγκότου
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλότερη Ένρινος μι♭ 2 — φα 1
Υψηλή Ανάλαφρος ήχος σολ# 1 — ντο# 1
Μεσαία Άχρωμο και ουδέτερο ντο 1 — Σι♭ [Μεγάλη οκτάβα]
Χαμηλή "Γεμάτος" και δυνατός Λα [Μεγάλη οκτάβα] — Σι♭ 1

Επίδραση δυναμικής [ Φαγκότο ]

Ενεργοποιήστε την εικόνα  „Πίνακας δυναμικής: Φαγκότο“ για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή της εικόνας: Πίνακας δυναμικής τού Βιολιού.

Είναι δυνατόν μέσω του πίνακα δυναμικής να γίνει η στάθμη τής έντασης τού ήχου διαφανές. Ή στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel). Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Κατανοητά εκφράζουν τη μέγιστη δυναμική. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Όμως, πρώτα ένα παράδειγμα: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pianissimo [ pp ] (46 Dezibel [ dB ]) και τού fortissimo [ pp ] (82 Dezibel [ dB ]) = 36 Dezibel [ dB ]. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 Dezibel [ dB ]. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Βέβαια, έχουν αυτές οι διαφορές άμεση σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία των μουσικών οργάνων. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 Dezibel [ dB ], p=60 Dezibel [ dB ] κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει τη μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει τη „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

[ Φαγκότο ] - Δυναμική επέκταση - 23-26 Dezibel [dB]
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
fortissimo [ ff ] 85 78
pianissimo [ pp ] 62 52