Φαγκότο - Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα | Φίλιππος Δάγκας

Οι τονικές περιοχές τού Φαγκότου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Τονικές περιοχές τού Φαγκότου

μπορεί να ξεπε­ράσει την γαλήνια ομορ­φιά. Προϋπόθεση είναι να βρίσκεται στα χέρια ενός καλού εκτελεστή. Όμως, το Φαγκότο δεν έχει το χαρακτηρι­στικό, δια­πέρατο μεγαλείο τού Όμποε. Λόγω τής δομής του στερείται. Αλλά ό συνδυασμός του με άλλα όργανα δημιουρ­γεί ωραία ηχητικά αποτελέσματα. Ένα από τα είναι το ακόλουθο. Ιδιαίτερη είναι ή ικανότητα σχετικά τής ανάμιξης με σχεδόν όλα τα άλλα όργανα.

Ή διαφορά τού ήχου μεταξύ του και τού Όμποε είναι μεγάλη. Κατα την εκτέλεση θεματικών καθηκόντων γίνεται ιδιαίτερα ακουστή. Τής ηχητικής διαφοράς πρέπει ό ενορχηστρωτής να δώσει ειδικό βάρος. Επέκταση τής τονικής περιοχής τού Όμποε προς το βάθος είναι απαραίτητη. Και μόνο υπό τής χρήσης τού Αγγλικού κόρνου δυνατόν.

Στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal" είναι το Φαγκότο ένα σημαντικό όργανο. Σε σχέση με την υλοποίηση τού συνολικού ήχου. Ό οποίος έχει παρόμοιο χαρακτήρα όπως εκείνος τού „Heavy Metal“ (χέβι μέταλ).

Ηχητικό παράδειγμα Φαγγότου
[Μουσική του Ντμίτρι Σοστακοβίτς]
Μέγεθος αρχείου: 198 Kb
 

 

Οι τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα τού Φαγκότου
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλότερη Ένρινος μι♭ 2 φα 1
Υψηλή Ανάλαφρος ήχος σολ# 1 ντο# 1
Μεσαία Άχρωμο και ουδέτερο ντο 1 Σι♭ [Μεγάλη οκτάβα]
Χαμηλή "Γεμάτος" και δυνατός Λα [Μεγάλη οκτάβα] Σι♭ 1

Επίδραση δυναμικής τού Φαγκότου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Πινακας δυναμικής
τού Φαγκότου

Ή απεικόνιση τού πίνακα δυναμικής εκφράζει την στάθμη τής έντασης τού ήχου (βλέπετε την εικόνα αριστερά). Ή στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel). Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Οι οποίες εκφράζουν τη μέγιστη δυναμική. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Γιἀ παράδειγμα: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pp (46 dB) και τού ff (82 dB) = 36 dB. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 dB. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Αυτές οι διαφορές έχουν σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία των μουσικών οργάνων. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 dB, p=60 dB κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει την μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει την „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

 

 

Δυναμική επέκταση τού Φαγκότου (23-26 dB)
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
ff 85 78
pp 62 52