Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

104η Συμφωνία - 2ο μέρος“ τού Γιόζεφ Χάυντν

1ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Παραγωγή χρωματικής αντίθεσης ενδιάμεσα ομοιογενής ομάδας

Συνθέσεις με ένα βασικό χρώμα μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα ηχοχρώματα. Ας και ή ενορχήστρωση διαμένει σταθερή. Για παρά­δειγμα, στην ψηλή και χαμηλή τονική περιοχή. Ενώ, στη μεσαία περιοχή οι φωνές μπορούν να αλλάζουν και … Περισσότερα για την παραγωγή χρωματικής αντίθεσης

2ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Τα έγχορδα όργανα και ό ρόλος τους στη κλασική ορχήστρα
  • 2.1  Τα I.Βιολιά παίζουν συνήθως την μελωδία εκτός από 3 εξαιρέσεις: στην πολυφωνική - αντιστικτική γραφή. Στην οποία κάθε όργανο έχει τη δική του χρήση. Σε μία τέτοια περίπτωση, πρέπει …
  • 2.2  Τα IΙ.Βιολιά στην κλασική ορχήστρα έχουν πολυσύνθετες λειτουργίες, όπως:
    εκτέλεση τής μελωδίας. Αλλά σχεδόν ποτέ μόνα τους. Στήριξη των I.Βιολιών στο ίδιο τονικό ύψος. Συνδυασμοί στην οκτάβα αλλά και σε διαστήματα όπ…
  • 2.3  Οι λειτουργίες από τις Βιόλες είναι παρόμοιες των II.Βιολιών, αλλά λιγότερο μελωδικές:
    εκτελούν πολύ σπάνια μελωδικές λειτουργίες. Μόνο σε tutti ταυτοφωνίας. Ή όταν ή μελωδία είναι στο μπάσο. Και σχεδόν πάντα στη συνέχεια …
  • 2.4  Οι λειτουργίες από τα Βιολοντσέλα και τα Κοντραμπάσα στην κλασική ορχήστρα είναι οι εξής:
    εκτελούν μελωδικές λειτουργίες σε σε συνδυασμούς ταυτοφωνίας, ή άν …
3ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Παρατηρήσεις σχετικά με το Φαγκότο

Μεταξύ τού σολ και τού σολ1 έχει το Φαγκότο ουδέτερο ηχόχρωμα. Λόγω αυτού είναι ευνοΐκό σε αυτή την περιοχή να ηχούν 2 Φαγκότα. Έτσι, θα μπορεί το όργανο να ακουστεί καλύτερα. Προϋπόθεση είναι όμως να μην παίζεται ή μελωδία από το Φαγκότο στό …Περισσότερα σχετικά με το Φαγκότο

4ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής κλασικής ορχήστρας

Το πιο σημαντικό πρότυπο για την ορχήστρα είναι ή ανθρώπινη χορω­δία. Ένα άλλο θα ήταν ή τρίο-σονάτα. Αλλά και χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής Ιταλικής όπερας τού μπαρόκ. Όπως, έντονες αντιθέσεις ή εξάρσεις ( fz, fp, sf). Επίσης …Περισσότερα για την κλασική ορχήστραΒασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).