Χαίρε ελευθεριά | Φίλιππος Δάγκας | Ανάλυση Παρτιτούρας

Φίλιππος Δάγκας » Χαίρε ελευθεριά » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας [ Χαίρε ελευθεριά - 2ο μέρος ]

Μάθετε πρώτα να διαβάζετε την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "Χαίρε ελευθεριά - 2ο μέρος" του Φίλιππου Δάγκα. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Η χρήση του πληκτρολογίου σας για την εναλλαγή τής καρτέλας είναι εφικτή. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ Χαίρε ελευθεριά - 2ο Μέρος ]

Σύνθεση του Φίλιππου Δάγκα

Ηχητικό παράδειγμα „Χαίρε ελευθεριά“ 
Μέγεθος αρχείου: 1.85 Megabyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Χαίρε ελευθεριά“ 
Μέγεθος–αρχείου: 383 Kilobyte