Μεγάλο τούτι - Ορχηστρικά εφέ | Φίλιππος Δάγκας

Μεγάλο τούτι - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τού „Τούτι“

Τούτι ονομάζεται ό ήχος πού παράγεται ταυτόχρονα από την . Δηλαδή, όταν όλα τα όργανα ταυτόχρονα ηχούν. Τέτοιες περιπτώσεις βρίσκομαι, π.χ. Στην παρακμή ενός θέματος. Αλλά και στην .

Ή ενορχήστρωση τού «Τούτι» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, όπως την . Αλλά και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι ση­μαντικός. Σε ένα «Τούτι» μπορούν και όργανα να παίζουν, με ήχο μικρής διάρκειας. Όπως, μία ένα Τύμπανο, ένα και παρόμοια.

Στην „φυσική“ του μορφή, το «Τούτι» εκτελείται στο f [Ιταλικά: forte = „δυνατά“]  ή στο  ff [Ιταλικά: fortissimo = „πολύ δυνατά“]. Αλλά, και στο p [Ιταλικά: piano = „σιγανά“] μπορεί το «Τούτι» να εκτελεσθεί. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφος ήχος είναι διάφορα κριτήρια βασικά. Όπως ή σχέση μεταξύ των φωνών. Οι και οι τονικές περιοχές των οργάνων. Αλλά και τα χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τους. Ή χρήση των οργάνων συμβαίνει ηχητικά στην πιο βολική τους θέση. Αλλά και στην πιο ισχυρή.

Το Τούτι στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Πρώτον, ό διαχωρισμός τού «Τούτι» είναι απαραίτητος. Χωρίζεται σε «δυναμικό Τούτι συγχορδιών» και σε «θεματικό Τούτι», συνήθως. Στο «δυναμικό Τούτι συγχορδιών», ή ηχηρότητα τού ήχου και ή δύναμη του „ξεδιπλώνεται“. Στο «θεματικό Τούτι» οδηγείται, στο  f [Ιταλικά: forte = „laut“]  ή στο  ff [Ιταλικά: fortissimo = „sehr laut“], ένα θέμα.

Το „Μεγάλο τούτι“ στην ορχήστρα

Είναι σκόπιμο να ξεχωρίζομαι μεταξύ «Μεγάλο Τούτι» και . Σε ένα «Μεγάλο Τούτι» ηχούν όλα τα όργανα τής ορχήστρας ταυτόχρονα. Δηλαδή, τα έγχορδα, τα ξύλινα πνευστά και τα χάλκινα πνευστά. Πρέπει να αναφερθεί ότι το «Τούτι» μπορεί να διαχωριστεί. Μάλιστα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων οργάνων.

Κατέβασμα πόρων [ Ορχηστρικά εφέ „Μεγάλο τούτι“ ]

Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν

Ηχητικό παράδειγμα „5η Συμφωνία 1ο μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: 82 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „5η Συμφωνία 1ο μέρος“ 
Μέγεθος–αρχείου: 105 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με το Μεγάλο τούτι

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „5η Συμφωνία 1ο μέρος“. Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν. Παραδείγμα για το Μεγάλο τούτι. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.