Περιεχόμενο

Μεγάλο τούτι - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τού „Τούτι“

Τούτι ονομάζεται ό ήχος πού παράγεται ταυτόχρονα από την . Δηλαδή, όταν όλα τα όργανα ταυτόχρονα ηχούν. Τέτοιες περιπτώσεις βρίσκομαι, π.χ. Στην παρακμή ενός θέματος. Αλλά και στην .

Ή ενορχήστρωση τού «Τούτι» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, όπως την . Αλλά και ό αριθμός των συμμετεχόντων οργάνων είναι σημαντικός. Σε ένα «Τούτι» μπορούν και όργανα να παίζουν, με ήχο μικρής διάρκειας. Όπως, μία , ένα , ένα , και παρόμοια.

Στην „φυσική“ του μορφή, το «Τούτι» εκτελείται στο f  ή στο  ff. Αλλά, και στο p μπορεί το «Τούτι» να εκτελεσθεί. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφος ήχος είναι διάφορα κριτήρια βασικά. Όπως ή σχέση μεταξύ των φωνών. Οι και οι τονικές περιοχές των οργάνων. Αλλά και τα χαρακτηριστικά ηχοχρώματα τους. Ή χρήση των οργάνων συμβαίνει ηχητικά στην πιο βολική τους θέση. Αλλά και στην πιο ισχυρή.

Το Τούτι στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Πρώτον, ό διαχωρισμός τού «Τούτι» είναι απαραίτητος. Χωρίζεται σε «δυναμικό Τούτι συγχορδιών» και σε «θεματικό Τούτι», συνήθως. Στο «δυναμικό Τούτι συγχορδιών», ή ηχηρότητα τού ήχου και ή δύναμη του „ξεδιπλώνεται“. Στο «θεματικό Τούτι» οδηγείται, στο  f  ή στο  ff, ένα θέμα.

Το „Μεγάλο τούτι“ στην ορχήστρα

Είναι σκόπιμο να ξεχωρίζομαι μεταξύ «Μεγάλο Τούτι» και . Σε ένα «Μεγάλο Τούτι» ηχούν όλα τα όργανα τής ορχήστρας ταυτόχρονα. Δηλαδή, , τα ξύλινα πνευστά και τα χάλκινα πνευστά. Πρέπει να αναφερθεί ότι το «Τούτι» μπορεί να διαχωριστεί. Μάλιστα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων οργάνων.

Παράδειγμα: Το „Μεγάλο τούτι“ στην ορχήστρα

Το «Μεγάλο τούτι» ως «Τούτι συγχορδιών» απασχολεί το ακόλουθο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό ηχεί δίχως μελωδική ουσία. Στόχος τού «Τούτι» εδώ, είναι ή ηχτική ανάπτυξη. „Φθόγγους οστινάτο“ παίζουν όλα τα πνευστά. Ενώ, τα έγχορδα εκτελούν μία ξεχωριστή θεματική φιγούρα. Και δίνουν τη βασική κίνηση.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
5η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 295-302

τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Σε σχέση με το „Μεγάλο τούτι“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Μεγάλο τούτι

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 299-302, τού Μπετόβεν
 
Πρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 295-298, τού Μπετόβεν

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 82 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „5η Συμφωνία“ του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF