Κόντρα φαγκότο - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Κόντρα φαγκότου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

. Και σχετικά στενό ηχητικό σωλήνα. Έχει συνολικό μήκος περί τα 5,9 μέτρα συμπεριλαμβανομένου το περιστό­μιο. Το Κόντρα φαγκότο "διπλώνεται" 3 φορές σε σχήμα U. Έτσι, ώστε να αποτελείται συνολικά από 4 τμήματα σωλήνων.

Το ανοικτό άκρο τού σωλήνα είναι όπως και στο κατασκευασμένο. Χωρίς ειδική επέκταση προς τα πάνω. Ή λεγόμενη "Α" επέκταση τοποθετείται στο ανοικτό άκρο τού σωλήνα. Τον επεκτείνει, με ένα ακόμη "δίπλωμα" για 180°. Έτσι ώστε ό σωλήνας να έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό προς τα κάτω. Στο άκρο τού μεταλικού σωλήνα - σπείρα - σφηνώνεται ή διπλή γλωττίδα. Είναι στο Κόντρα φαγκότο αντιστοίχως μεγαλύτερη από ότι στο κανονικό . Ό μηχανισμός των κλειδιών αντιστοιχεί περίπου εκείνου τού κανονικού Φαγκότου.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα φαγγότου
[Μουσική του Μοντέστ Μουσόργκσκι]
Μέγεθος αρχείου: 354 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των ξύλινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Περιστόμιο Ή αέρια στήλη στον ηχητικό σωλήνα διεγείρεται από τον εκτελεστή σε ταλαντώσεις (μέσω τού περιστομίου).
2. Μονή γλωττίδα Εκτελεί ταλάντωση κατά ένα σταθερό στόμιο.
3. Διπλή γλωττίδα Δονείται ή μία ενάντια τής άλλης.
4. Οπές και κλειδιά Αυξάνουν ή μειώνουν το μήκος τής αέριας στήλης.
- Έτσι παράγονται διαφορετικοί φθόγγοι
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι