Δομή και λειτουργία - Κόντρα φαγκότο - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα φαγκότο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κόντρα φαγκότο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Κόντρα φαγκότο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

. Και σχετικά στενό ηχητικό σωλήνα. Έχει συνολικό μήκος περί τα 5,9 μέτρα συμπεριλαμβανομένου το περιστό­μιο. Το Κόντρα φαγκότο "διπλώνεται" 3 φορές σε σχήμα U. Έτσι, ώστε να αποτελείται συνολικά από 4 τμήματα σωλήνων.

Το ανοικτό άκρο τού σωλήνα είναι όπως και στο κατασκευασμένο. Χωρίς ειδική επέκταση προς τα πάνω. Ή λεγόμενη "Α" επέκταση τοποθετείται στο ανοικτό άκρο τού σωλήνα. Τον επεκτείνει, με ένα ακόμη "δίπλωμα" για 180°. Έτσι ώστε ό σωλήνας να έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό προς τα κάτω. Στο άκρο τού μεταλικού σωλήνα - σπείρα - σφηνώνεται ή διπλή γλωττίδα. Είναι στο Κόντρα φαγκότο αντιστοίχως μεγαλύτερη από ότι στο κανονικό Φαγκότο. Ό μηχανισμός των κλειδιών αντιστοιχεί περίπου εκείνου τού κανονικού Φαγκότου.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα φαγκότου [ Μουσική του Μοντέστ Μουσόργκσκι ] Μέγεθος αρχείου: 354 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των ξύλινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Περιστόμιο Αέρια στήλη η οποία στον ηχητικό σωλήνα διεγείρεται από τον εκτελεστή σε ταλαντώσεις (μέσω τού περιστομίου).
2. Μονή γλωττίδα Εκτελεί τη ταλάντωση κατά ένα σταθερό στόμιο.
3. Διπλή γλωττίδα Η μία ενάντια τής άλλης δονείται.
4. Οπές και κλειδιά Αυξάνουν ή μειώνουν το μήκος της αέριας στήλης.
Έτσι παράγονται οι διαφορετικοί φθόγγοι
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για τη παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση της πίεσης των χειλιών στο καλάμι.