Δομή και λειτουργία - Κοντραμπάσο - Φίλιππος Δάγκας

Κοντραμπάσο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κοντραμπάσο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Κοντραμπάσο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

όπως το Βιολί ή την Βιόλα . Αλλά με μερικές ιδιαιτε­ρό­τη­τες πού σχετίζονται με τη βαθύ­φω­νη κλί­μακα του. Αυτές προ­κύπτουν κυρίως από το ακό­λου­θο γεγονός. Σε αντιδια­στολή με το ανάλογα τής βαθύφω­νης κλίμακας και τού μεγέ­θους του.

Λόγω αυτού έπρεπε ή πλάτη να αυξηθεί σημαντικά. Γιἀ λόγους πρα­κτικής χρήσης διατηρήθηκε το σχή­μα τής γκάμπας στο άνω μέρος τού σκά­φους. Ή ράχη είναι σχετικά επί­πεδη και κεκλιμένη στο επάνω μέρος (προς τον λαιμό). Έτσι ώστε το σκάφος να είναι εδώ κάπως πιο επίπεδο.

είναι „τυλιγμένες“. Όταν παίζεται το Κοντραμπάσο στηρίζεται στο έδαφος με τη βοήθεια μεταλλικής ράβδου. Έχει μήκος λίγο περισσότερο από 2 μέτρα. Από τον κοχλία μέχρι τη στήριξη ράβδου. Λόγω αυτού ό εκτελεστής πρέπει να παίξει όρθιος.

Οι λαβές των δακτύλων του Κοντραμπάσου βασίζονται στο σύστημα θέσεων δακτύλων. Όπως και στα άλλα έγχορδα όργανα. Διακρίνουμε μεταξύ 1ης και 7ης θέσης δακτύλων. Άνω τής 7ης θέσης εφαρμόζεται ή τεχνική τού αντίχειρα. Με αυτή επεκτείνονται οι δυνατότητες λαβής για άλλες 5 θέσεις. εφαρμόζεται στο Κοντραμπάσο κατα τους .

Σχετικά με τήν ισχύουν τα ακόλουθα. Το Κοντραμπάσο γράφεται μία οκτάβα πάνω όπου ηχεί. Όμως, το φλαζεολέτ αποτελεί σχετικά αυτού εξαίρεση. Επομένως γράφεται το φλαζεολέτ όπου ηχεί. Συνήθως χρησιμοποιείται για το Κοντραμπάσο

Ηχητικό παράδειγμα Κοντραμπάσου
Μέγεθος αρχείου: 159 Kilobyte
Τεχνικά στοιχεία των έγχορδων
Τεχνικο στοιχειο Περιγραφη
Άνω-Καβαλάρης Αυτό το ξύλινο στήριγμα βρίσκεται στο άνω τέλος τής ταστιέραs. Οι χορδές περνάνε επάνω του για να στερεωθούν στα κλειδιά.
Ταστιέρα Στον λαιμό επάνω κολλημένο ξύλο και o εκτελεστής πιέζει τις χορδές.
Χορδές Τα έγχορδα όργανα χρησιμοποιούν για την παραγωγή των ήχων. Ελαστικές και κάπως ισχυρά τεντωμένες κλωστές.
Καβαλάρης Οι ταλαντώσεις των χορδών μεταδίδονται στο σκάφος. Συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών.
Πλάτη Σχηματίζει ορθή γωνία προς το καπάκι τού σκάφους. Βρίσκεται στο εσωτερικό τού οργάνου.