Κοντραμπάσο - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Κοντραμπάσου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

έχει τις βασικές δομικές ιδιότητες όπως ή την Βιόλα. Αλλά με μερικές ιδιαιτε­ρό­τη­τες πού σχετίζονται με τη βαθύ­φω­νη κλί­μακα του. Αυτές προ­κύπτουν κυρίως από το ακό­λου­θο γεγονός. Σε αντιδια­στολή με το δέν κατα­σκευάστηκε ή θέση τής εσοχής τού Κοντρα­μπάσου ανάλογα τής βαθύφω­νης κλίμακας και τού μεγέ­θους του.

Λόγω αυτού έπρεπε ή πλάτη να αυξηθεί σημαντικά. Γιἀ λόγους πρα­κτικής χρήσης διατηρήθηκε το σχή­μα τής γκάμπας στο άνω μέρος τού σκά­φους. Ή ράχη είναι σχετικά επί­πεδη και κεκλιμένη στο επάνω μέρος (προς τον λαιμό). Έτσι ώστε το σκάφος να είναι εδώ κάπως πιο επίπεδο.

Οι 4 χαμηλόφωνες χορδές τού είναι „τυλιγμένες“. Όταν παίζεται το Κοντραμπάσο στηρίζεται στο έδαφος με τη βοήθεια μεταλλικής ράβδου. Έχει μήκος λίγο περισσότερο από 2 μέτρα. Από τον κοχλία μέχρι τη στήριξη ράβδου. Λόγω αυτού ό εκτελεστής πρέπει να παίξει όρθιος.

Οι λαβές των δακτύλων του Κοντραμπάσου βασίζονται στο σύστημα θέσεων δακτύλων. Όπως και στα άλλα έγχορδα όργανα. Διακρίνουμε μεταξύ 1ης και 7ης θέσης δακτύλων. Άνω τής 7ης θέσης εφαρμόζεται ή τεχνική τού αντίχειρα. Με αυτή επεκτείνονται οι δυνατότητες λαβής για άλλες 5 θέσεις. εφαρμόζεται στο Κοντραμπάσο κατα τους .

Σχετικά με τήν ισχύουν τα ακόλουθα. Το Κοντραμπάσο γράφεται μία οκτάβα πάνω όπου ηχεί. Όμως, το φλαζεολέτ αποτελεί σχετικά αυτού εξαίρεση. Επομένως γράφεται το φλαζεολέτ όπου ηχεί. Συνήθως χρησιμοποιείται για το Κοντραμπάσο . Όσον αφορά την τεχνική δοξαριού (δυναμική και άρθρωση) ισχύουν οι δηλώσεις όπως αυτές για το Βιολί.

Ηχητικό παράδειγμα Κοντραμπάσου Μέγεθος αρχείου: 159 Kb
 

 

Τεχνικά στοιχεία των έγχορδων
Τεχνικο στοιχειο Περιγραφη
Άνω-Καβαλάρης Είναι ξύλινο στήριγμα στο άνω τέλος τής ταστιέραs. Οι χορδές περνάνε επάνω του για να στερεωθούν στα κλειδιά.
Ταστιέρα Επάνω στον λαιμό κολλημένο ξύλο. Στο οποίο ό εκτελεστής πιέζει τις χορδές.
Χορδές Ελαστικά, ισχυρά τεντωμένες κλωστές. Χρησιμοποιούνται στα έγχορδα όργανα για την παραγωγή των ηχων.
Καβαλάρης Συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών. Μεταδίδει τις ταλαντώσεις των χορδών στο σκάφος.
Πλάτη Σχηματίζει ορθή γωνία (στο εσωτερικό τού οργάνου) προς το καπάκι τού σκάφους.