Κόντρα μπάσο τούμπα - Γραφή και παραγωγή ήχου | Φίλιππος Δάγκας

Τονική έκταση τής „Κόντρα μπάσο τούμπας“

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Είναι ή μεγαλύτερη, από όλες τις Τούμπες. Ως „Κόντρα μπάσο τού­μπα“ σε Ντο. Και με λίγο μεγαλύτερες δια­στά­σεις, ως „Κόντρα μπάσο τούμπα“ σε Σι♭.

είναι ή φυσική κλίμακα τού Ντο1. Δηλαδή,  Ντο1–Ντο–Σολ–ντο–μι–σολ–σι♭–ντο1. Ή βασική κλίμακα μπορεί μέσω των 4 βαλβίδων κατα το βάθος να επεκταθεί. Επιπλέον, και υπό την χρήση τής βαλβίδας αντιστάθμισης. Μάλιστα, για ακόμη 11 ημιτόνια έως στην κλίμακα τού Ρε♭2.

Ή θεωρητικἠ συνέχεια τής κλίμακας κατα το βάθος στη πράξη δεν είναι δυνατόν. Διότι υπερβαίνεί τα όρια τής δύναμης των πνευμόνων του ανθρώπου. Γενικά, το άκρο όριο προς το βάθος της, είναι τὀ Ντο1. Οι φθόγγοι τής Ρε♭1 έως Ντο παράγονται μέσω μιας ειδικής τεχνικής. Ό εκτελεστής αυξάνει την πίεση των χειλιὠν του στο επιστόμιο. Το αποτέλεσμα είναι ό υποδιπλασιασμός τού μηκους τής αέριας στήλης.

Ή τονική απόκριση είναι με κλειστές βαλβίδες σχετικά καλύτερη από εκείνη του Ρε♭1 ή του Ρε1. Ό υψηλότερος φθόγγος τής κλίμακας τής „Κόντρα μπάσο τούμπας“ σε Ντο είναι το ντο1. Ή „Κόντρα μπάσο τούμπα“, είτε σε Ντο, είτε σε Σι♭ γράφεται στο .

 

 

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα μπάσο τούμπας
[Μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ]
Μέγεθος αρχείου: 133 Kb
Τεχνικές και εφέ (Κόντρα μπασο τούμπα)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο λεγκάτο (Μόνο αργά περἀσματα)
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο στακάτο (Μόνο αργά περἀσματα)
Τρίλιες