Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Κόντρα μπάσο τούμπα - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα μπάσο τούμπα - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές της Κόντρα μπάσο τούμπας„ για μεγέθυνση.

Η Κόντρα μπάσο τούμπα - Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Μικρή οθόνη

μπορεί ως μεγαλοπρεπής και γουρ­γου­ρητός να περιγραφεί. Κατάλληλη για αργά περάσματα στην χαμηλότερη πε­ριο­χή της ορχηστρικής κλίμακας. Τους χαμηλό­τερους φθόγγους παραγάγουν μόνο δυναμικοί εκτελεστές. Αλλά όχι πέρα του mezzoforte [ mf ] - forte [ f ] Ή ηχητική επίδραση είναι απλά ένα βαθύ βούισμα. Και υπάρχει δυσχέρεια στην ακριβή αντίληψη του τονικού ύψους. Αυτοί οι φθόγγοι χρησιμοποιούνται μόνο με ενίσχυση στην άνω οκτάβα. Όπως και στο Κοντραμπάσο, στο „Κόντρα μπάσο τρομπόνι“ και στο .

Ή τονική περιοχή τής „Κόντρα μπάσο τούμπας“ με άριστες αποδόσεις είναι ή χαμηλή. Ή μεσαία τονική περιοχή εφάπτει ομοιόμορφα στη χαμηλή τής κλίμακας. Όμως, ό ήχος τής μεσαίας περιοχής δεν είναι τόσο ισχυρός όπως της χαμηλής. Αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονος. Ό ήχος τής υψηλής τονικής περιοχής μπορεί να περιγραφεί ως παχύς. Και ως πολύ βαρετός λόγω τής μεγάλης διαμέτρου του σωλήνα της.

Στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του Μπάσου στην ορχήστρα. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του επιθυμητού ηχοχαρακτήρα. Ή Κόντρα μπάσο τούμπα σε συνδυασμό με τα Κοντραμπάσα και τα

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα μπάσο τούμπας [ Ρίχαρντ Βάγκνερ ]
Μέγεθος αρχείου: 133 Kilobyte
Η Κόντρα μπάσο τούμπα και οι τονικές περιοχές με τα ηχοχρώματα της
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλή Ακόμα ισχυρός, παχύς και πολύ βαρετός. Αλλά δίχως λάμψη. σι♭ [Μικρή οκτάβα] —
Σι φυσικό [Μεγάλη οκτάβα]
Μεσαία Εφάπτει ομοιόμορφα στη χαμηλή περιοχή τής κλίμακας. Δεν είναι τόσο ισχυρός, όμως ακόμη αρκετά έντονος. Σι♭ [Μεγάλη οκτάβα] — Σι φυσικό1
Χαμηλή Περιοχή άριστης αποδόσεως. Οι χαμηλότεροι φθόγγοι ακούγονται άσχημα. Όμως συνολικά ό ήχος ισχυρός. Σι♭1 — Σι φυσικό2
Χαμηλότερη Γουργουρητός ήχος. Ή ακριβή αντίληψη του τονικού ύψους δεν είναι δυνατόν. Σι♭2 — Λα2