Ιστορική εξέλιξη - Κόντρα μπάσο τούμπα - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα μπάσο τούμπα - Ιστορική εξέλιξη

Ενεργοποιήστε την εικόνα με περιεχόμενο την Κόντρα μπάσο τούμπα για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή εικόνας: Η Κόντρα μπάσο τούμπα - Μικρή οθόνη

H Κόντρα μπάσο τούμπα σε Σι♭ ή σε Ντο είναι ή μεγαλύτερη και βαθύτερη Τούμπα. Ονομάζεται επίσης «Μπάσο αυτοκράτο­ρας». Άλλα ονόματα είναι: 16'-18'-Τούμπα ή CC ή ΒΒ Τούμπα. Μόνο ότι ό όρος «CC Τούμπα» δεν είναι απολύτως σωστός. Διότι ό θεμέλιος φθόγγος Ντο είναι απλώς ένα Ντο1. Όμως το Σι♭ είναι πραγματικά ένα Σι♭2. Λόγω αυτού, τής Κόντρα μπάσο τούμπας σε Σι♭ αξίζει ή ονομασία ΒΒ. Έχουνε 4 ή περισσότερες βαλβίδες.

Εάν ένα απόσπασμα εκτελείται με την „Μπάσο τούμπα“ ή με την Κόντρα μπάσο τούμπα αποφασίσει ο παίκτης. Εις βάσης τής τονικής περιοχής, τής έντασης, των προτιμήσεων ήχου κ.λ.π. Γενικά, είναι ή υπόθεση τού εκτελεστή ποια Τούμπα θα χρησιμο­ποιήσει. Ό τούμπιστας πρέπει και τους δύο τύπους να μπορεί να παίζει. Στις γερμανόφωνες χώρες έχει επικρατήσει ή λεγόμενη αλλαγή τής μορφής (οργάνου). Ό τούμπιστας αλλάζει μεταξύ Μπάσο τούμπα (σε Φα) και Κόντρα μπάσο τούμπα (σε Σι♭).

Σημειώστε ότι, λίγοι συνθέτες έχουν ζητήσει ρητά την Κόντρα μπάσο τούμπα. Ό στην όπερα „Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν“. Ο στην όπερα "Ηλέκτρα". Ό στα "Gurrelieder" και στο συμφωνικό ποίμα «Πελέας και Μελισσάνθη». Και τέλος, ό στην 7η Συμφωνία του.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα μπάσο τούμπας [ του Ρίχαρντ Βάγκνερ ]
Μέγεθος αρχείου: 133 Kilobyte
Χρήση στην έντεχνη μουσική (Κόντρα μπάσο τούμπα)
Συνθετης Εργο Ειδος μουσικής
Ρίχαρντ Βάγκνερ Βαλκυρία Όπερα
Ρίχαρντ Βάγκνερ Ζίγκφριντ Όπερα
Ρίχαρντ Βάγκνερ Το Λυκόφως των Θεών Όπερα
Ρίχαρντ Στράους Ηλέκτρα Όπερα
Άντον Μπρούκνερ 7η Συμφωνία σε Μι μείζων Ορχηστρική μουσική
Άρνολντ Σένμπεργκ Πελέας και Μελισσάνθη Ορχηστρική μουσική