Μικρό κρεσέντο – Προσαρμογή τής δυναμικής | Φίλιππος Δάγκας

Μικρό κρεσέντο – Προσαρμογή τής δυναμικής

Βασικά στοιχεία τής „Δυναμικής“ [ 2/4 ]

είναι το κατάλληλο „εργαλείο“ για την προσαρμογή τής δυναμικής. Ή ενορχήστρωση κάνει δυνατόν αυτό πού κινείται στο επίπεδο τής δεξιοτεχνίας. Επιπλέον, ή ενορχηστρωμένη δυναμική κάνει την σωστή εκτέλεση δυνατόν. Δηλαδή, δεν κρίνεται μόνο από την ή των εκτελεστών.

Προς „Δυναμική“, 1ο μέρος Προς „Δυναμική“, 3ο μέρος

Το Μικρό κρεσέντο στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική εννοεί τεχνική η οποία απαιτεί ιδιαίτερη σημασία. Είναι ή βάση τής μουσικής μας μαζί με το ρυθμό. Μόνο, μουσική πού άμεσα στο νευρικό σύστημα δρα, δεν θέλουμε. Γιατί, ή δυναμική μπορεί τις αδιάκριτες δομές τού ήχου να αλλοιώνει. Μπορεί και την τής σύνθεσης να ενίσχυση.

Αυτή, μπορεί να υποστήριξη εκφραστικά την μελωδία, Μάλιστα, ή δυναμική μπορεί να δημιουργεί αρμονικά και ρυθμικά μοτίβα. Και τέλος, είναι δυνατόν να αποσαφηνίσει γενικά την δομή. Και αυτές οι πολυάριθμες δυνατότητες είναι πού μας ενδιαφέρουν.

Το Μικρό κρεσέντο

Το Μικρό κρεσέντο δημιουργείται συνήθως με ενδείξεις όπως, crescendo. Για την απότομη εξέλιξη τού κρεσέντο είναι ή αύξηση των οργάνων τυπική. Ιδίως λίγο πριν την παρακμή τής δυναμικής.

Παράδειγμα: Το Μικρό κρεσέντο

Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε το λεγόμενο „Μικρό κρεσέντο“. Το οποίο εξελίσσεται απότομα (κύριο χαρακτηριστικό). Και στην παρακμή του ακούμε ένα .

Κατέβασμα πόρων σε σχέση με το [ Μικρό κρεσέντο ]

Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν

Ηχητικό παράδειγμα „5.Συμφωνία  1.Μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: 544 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „5.Συμφωνία  1.Μέρος“ 
Μέγεθος–αρχείου: 95.8 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με το Μικρό κρεσέντο

Ακολουθουν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „5η Συμφωνία  1ο μέρος“. Σύνθεση του Λούντβιχ βαν Μπέτοβεν. Παραδείγμα για το Μικρό κρεσέντο. Οι εικόνες μπορουν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.