Μικρό κρεσέντο - Προσαρμογή τής δυναμικής | Φίλιππος Δάγκας

„Μικρό κρεσέντο“ - προσαρμογή τής δυναμικής

Βασικά στοιχεία τής „δυναμικής“ [ 2/4 ]

είναι το κατάλληλο „εργαλείο“ για την προσαρμογή τής δυναμικής. Ή ενορχήστρωση κάνει δυνατόν αυτό πού κινείται στο επίπεδο τής δεξιοτεχνίας. Επιπλέον, ή ενορχηστρωμένη δυναμική κάνει την σωστή εκτέλεση δυνατόν. Δηλαδή, δεν κρίνεται μόνο από την ποιότητα της ή των εκτελεστών.

Το κρεσέντο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ή βάση τής μουσικής μας μαζί με το ρυθμό. Μόνο, μουσική πού άμεσα στο νευρικό σύστημα δρα, δεν θέλουμε. Γιατί, ή δυναμική μπορεί τις αδιάκριτες δομές τού ήχου να αλλοιώνει. Μπορεί και την τής σύνθεσης να ενίσχυση.

Επίσης, μπορεί να υποστήριξη εκφραστικά την μελωδία, Μάλιστα, ή δυναμική μπορεί να δημιουργεί αρμονικά και ρυθμικά μοτίβα. Και τέλος, είναι δυνατόν να αποσαφηνίσει γενικά την δομή. Και αυτές οι πολυάριθμες δυνατότητες είναι πού μας ενδιαφέρουν.

Το „Μικρό κρεσέντο“

Το Μικρό κρεσέντο δημιουργείται συνήθως με ενδείξεις όπως, crescendo. Για την απότομη εξέλιξη τού κρεσέντο είναι ή αύξηση των οργάνων τυπική. Ιδίως λίγο πριν την παρακμή τής δυναμικής.

Παράδειγμα: Το „Μικρό κρεσέντο“

Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε το λεγόμενο „Μικρό κρεσέντο“. Το οποίο εξελίσσεται απότομα (κύριο χαρακτηριστικό). Και στην παρακμή του ακούμε ένα .

Κατέβασμα πόρων[ Προσαρμογή της δυναμικής „Μικρό κρεσέντο“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 95.8 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 5η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 262-268
τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Σε σχέση με το „Μικρό κρεσέντο“.

Μικρό κρεσέντο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση του
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 266-268, τού Μπετόβεν
 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 262-265, τού Μπετόβεν