Δομή και λειτουργία - Βιολοντσέλο - Φίλιππος Δάγκας

Βιολοντσέλο - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Βιολοντσέλο - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Βιολοντσέλο - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

Το ιδιαίτερο χαρακτη­ριστικό του είναι οι μεγαλύ­τερες δια­στάσεις λόγω τής βαθύ­τερης φωνής. Έχει συνολικό μήκος περίπου 1,25 μέτρα Λίγο περισσότερο από ο,τι το διπλά­σιο μήκος τού Βιολιού (60 εκατοστά).

Το τονικό ύψος τού είναι μία δωδέκατη (μουσικό διάστη­μα) κάτω από το Βιολί. Σχετικά αυτού οι διαστάσεις δεν είναι ιδανικές όπως τού Βιολιού. Αυτό το μειονέκτημα αντισταθμίζεται. Οι πλευρές στο εσω­τερικό τού Τσέλου είναι σχεδόν 3 φορές πιο υψηλές από τού Βιολιού. Αλλά και ό καβαλάρης τού Βιολον­τσέλου έχει το ανάλογο ύψος. Ή ακουστική δομή τού Βιολοντσέλου χαρακτηρίζεται τόσο τέλεια όπως εκείνη τού Βιολιού.

Ό βιολοντσελίστας σήμερα, είναι πάντα καθιστός. Τοποθετεί το Βιολοντσέλο ανάμεσα στα πόδια του. Το στηρίζει στο έδαφος με τη βοήθεια μεταλλικής ράβδου. Ό λαιμός σε αναλογία με εκείνον τού Βιολιού είναι μικρότερος. Ή ταστιέρα είναι κατά συνέπεια πάνω από το σκάφος προς τον καβαλάρη κατασκευασμένη. Έχει 4 χορδές και παίζεται με δοξάρι. Το δοξάρι είναι μικρότερο από εκείνο τού Βιολιού, αλλά πιο ισχυρό. Στην εξωτερική μορφή του μοιάζει με το δοξάρι τού Βιολιού. Και ό χρησιμοποιείται στην ίδια μορφή όπως στο Βιολί.

Ηχητικό παράδειγμα Βιολοντσέλου
Μέγεθος αρχείου: 768 Kilobyte
Τεχνικά στοιχεία των έγχορδων
Τεχνικο στοιχειο Περιγραφη
Άνω-Καβαλάρης Στο επάνω άκρο τής ταστιέραs. Οι χορδές περνάνε επάνω από τον καβαλάρη του για να στερεωθούν στα κλειδιά.
Ταστιέρα Ξύλο το οποίο κολλιέται επάνω στον λαιμό και ό εκτελεστής πιέζει τις χορδές του οργάνου.
Χορδές Χρησιμοποιούνται στα έγχορδα όργανα για την παραγωγή των ήχων. Είναι ελαστικές και ισχυρά τεντωμένες κλωστές.
Καβαλάρης Έτσι κατασκευασμένος ώστε να συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών. Μεταδίδει τις ταλαντώσεις των χορδών στο σκάφος του οργάνου.
Πλάτη Προς το καπάκι από το σκάφος του οργάνου σχηματίζει ορθή γωνία (στο εσωτερικό τού οργάνου).