Δομή και λειτουργία - Τρομπέτα - Φίλιππος Δάγκας

Τρομπέτα - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τρομπέτα - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Η Τρομπέτα - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

, από το επι­στόμιο αρχίζοντας, είναι κυλινδρικός. Και προς το ανοι­κτό άκρο του είναι κωνικός. Το επιστόμιο του, σε σχήμα αχλαδιού έχει βάθος περί το 1 εκατοστό. Ή κα­μπάνα είναι κάπως στενή.

Το μήκος τού σωλήνα στη σε Σι♭ είναι περί τα 1,45 μέτρα. Και τής Τρο­μπέτας σε Ντο ​​περί τα 1,30 μ. . Όταν τα έμ­βολα κινούνται κατακόρυφα λέγονται πιστόνια. Ενώ όταν ή κίνηση τους γίνεται περιστροφικά λέγονται κύλινδροι.

Ή συνολική ρύθμιση μπορεί να διορθωθεί από τον κύριο ολκό. Επιπλέον, κάθε ένας από τους 3 ολκούς ρύθμισης μπορεί να συρθεί προς τα έξω. Έτσι ώστε με αυτον τον τρόπο να διορθωθεί ό τονος τής φυσικής κλί­μακας. Σημειώστε, ο,τι μπορεί να συρθεί ιδιαίτερα ό κύριος ολκός για τη χαμηλότερη ρύθμιση τού οργάνου. Το αποτέλεσμα είναι ή επέκταση τού ηχητικού σωλήνα. Όμως, πρέπει να συρθούν ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι ολκοί ρύθμισης. Λόγω τής ηχητικής ισορροπίας.

Ηχητικό παράδειγμα Τρομπέτας [Μουσική του Γιόζεφ Χάυντν]
Μέγεθος-αρχείου: 784 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πἰεσης των χειλιών τοὐ εκτελεστή.
2. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Μεγαλύτερη και στενότερη καμπάνα παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.